Archiwum lipiec 2018


lip 26 2018 Elektroniczna forma zwolnienia lekarskiego...

Rok 2018 wcieli w życie obowiązek funkcjonowania zwolnień lekarskich wyłącznie w formie elektronicznej. Celem owych zmian jest usprawnienie pracy zarówno lekarzom jak również przedsiębiorcom i pracownikom. Ważne jest to, że do tych zmian przygotować muszą się wszyscy płatnicy. Elektroniczne zwolnienia będą wystawiane za pomocą funkcji dostępnych w Platformie Usług Elektronicznych ZUS, bądź w niektórych aplikacjach gabinetowych.

 

Jak wystawiane będzie zwolnienie?

 

Lekarz na swoim profilu w PUE ZUS posiada dostęp do danych swojego pacjenta, jego pracodawcy/pracodawców, jak również członków rodziny. Po wpisaniu numeru PESEL danego pacjenta, jego pozostałe dane identyfikacyjne zapiszą się automatycznie w e-ZLA. Z kolei jak chodzi o adres danego pacjenta oraz dane jego pracodawcy, lekarz wybiera je z wyświetlającej się w panelu listy. W taki sam sposób (z listy) wybiera się kod danej choroby. W gestii lekarza pozostaje wpisanie jedynie okresu niezdolności do pracy, jak również wpisanie zaleceń dla pacjenta. Zaraz po podpisaniu zwolnienia, jest ono automatycznie przekazywane do systemu ZUS i w nim zapisane. Efektem tego jest to, iż lekarz nie będzie już musiał dostarczać zwolnień do ZUS-u, jak również przechowywać ich kopii. Nie ma również konieczności pobierania w ZUS-ie odpowiednich do zwolnień bloczków.

 

Profil dostępny na Platformie Usług Elektronicznych daje możliwość szybkiego dostępu do informacji o wystawionym dla pracownika zwolnieniu lekarskim. Posiadanie owego profilu jest obowiązkowe dla płatników, którzy posiadają więcej niż 5 osób.

lip 19 2018 Jak anulować fakturę?

W swojej pracy bardzo często spotykamy się z wątpliwościami przedsiębiorców odnośnie kwestii anulowania faktury. W związku z tym, postanowiliśmy rozwiać owe wątpliwości i przybliżyć Państwu kilka bardzo ważnych informacji w tym temacie.

Jak się okazuje anulowanie faktury może mieć miejsce jedynie w sytuacji, kiedy dana transakcja nie została jeszcze zrealizowana oraz jeśli dana faktura nie trafiła do obiegu prawnego, a więc nie znalazła się jeszcze u odbiorcy. Najczęstsza sytuacją, która może być przykładem wyciągniętym z naszego codziennego życia jest sprzedaż wysyłkowa. Wówczas sprzedający wysyła fakturę wraz z towarem za pobraniem i jeśli paczka nie zostanie odebrana, nie dojdzie do zapłaty, a faktura wraz z towarem wróci do nadawcy i nie pojawi się obowiązek podatkowy.

Anulowanie faktury możemy podzielić na dwa etapy, a mianowicie:
- przekreślenie obydwu wersji anulowanej faktury,
- sporządzenie odpowiedniej notatki z informacją na temat tego, że dany dokument został anulowany (z powodem, datą oraz podpisem osoby upoważnionej).


UWAGA!
Anulowanie faktury należy uwzględnić w kwestii numeracji faktur, która musi być chronologiczna i zabronione jest zaburzenie kolejności. Dlatego zaleca się przechowywanie faktury anulowanej w firmowej dokumentacji.

lip 12 2018 Outsourcing księgowy

Usługa Outsourcingu polega na powierzeni funkcji księgowej zewnętrznemu doradztwu rachunkowemu. Celem jest podniesienie efektywności procesów księgowych, wspomagających podstawową działalność.


Powody, dla których warto korzystać z outsourcingu księgowego:

1. Doświadczenie i profesjonalizm – powierzasz swoje rachunki profesjonalistom, więc nie musisz się o nic martwić.

2. Oszczędność czasu zarządu - zarząd nie musi angażować się w kontrolę jakości efektywności pracy księgowych.

3. Koncentracja na działalności podstawowej – outsourcing księgowy pozwala na skupienie się tylko i wyłącznie na zasadniczej działalności.

4. Zarządzanie ryzykiem – zabezpieczasz się przed popełnieniem błędów, niedopilnowaniem terminów czy innych możliwych problemów.

5. Przekazanie odpowiedzialności – powierzając prowadzenie rachunkowości podmiotowi zewnętrznemu, odciążasz kadrę z odpowiedzialności karnej i cywilnej za ewentualne błędy.

6. Interdyscyplinarność – dzięki powierzeniu księgowości innemu podmiotowi zyskujesz spojrzenie na zagadnienia z wielu perspektyw i ujęcia ich kompleksowo.

lip 05 2018 Mały ZUS dla najmniejszych firm

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością wykonywania wielu obowiązków przez przedsiębiorcę. Jednym z obowiązków jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Rząd przyjął projekt tzw. małego ZUS-u, który ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Mały ZUS dotyczyć będzie osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Przychody tych osób za 2018 roku nie mogą przekroczyć średniomiesięcznie 5250 złotych. Po zmianie najmniejsze firmy będą opłacać składki do ZUS w wysokości ok. 660 złotych, zamiast 1200 złotych.


Obecnie obowiązujące przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w jednej wysokości bez względu na osiągane przychody.


Wprowadzenie takich zmian ma na celu:
- poprawienie sytuacji finansowej najmniejszych firm,
- ograniczenie szarej strefy,
- poprawienie “przeżywalności” firm,
- pobudzenie aktywności zawodowej,
- zwiększenie perspektyw rozwoju małej firmy.

 

doradztwo : : zus