Archiwum marzec 2014


Doradztwo finansowe 
mar 28 2014 Outsourcing księgowy – kryteria wyboru....

Z badań przeprowadzonych przez pewną znaną firmę, wynika, że outsourcing księgowy cieszy się największym zaufaniem wśród przedsiębiorców. Dlaczego ? Otóż w głównej mierze przy wyborze pod uwagę brane jest bezpieczeństwo, cena, jakość usługi, doradztwo oraz wiarygodność danej instytucji.

 

 

Każdy przedsiębiorca, który postawił się w sytuacji wyboru obsługi księgowej dla swojej firmy, powinien określić wszystkie istotne zagadnienia, które w jego przypadku odegrają ważną rolę. Jednym z wielu zagadnień powinno być ścisłe określenie zakresu, w jakim Ciebie jako przedsiębiorcę będzie reprezentowało wybrane biuro rachunkowe. Prócz tego należy dokładnie sprawdzić czy biuro jest ubezpieczone (i na jaką kwotę) oraz jak ocenia ryzyko popełnienia błędu i do czego zobowiązuje się w razie takiej ewentualności.

 

 

Szacuje się, że opcję prowadzenia rozliczeń księgowych na zasadzie outsourcingu księgowego, wybiera ponad połowa przedsiębiorstw. Nic w tym dziwnego, gdyż biuro rachunkowe znacznie pomaga w funkcjonowaniu firmy w kwestii systemu podatkowego.

 

 

Przepisy i wykładnie prawa, różnego rodzaju orzeczenia są ciągle zmieniane, a to wpływa na konieczność przedsiębiorcy do obeznania w temacie. Przedsiębiorca działający samodzielnie musi znaleźć więc czas na „bycie na bieżąco” i zastosowanie zaistniałych zmian w swoim przedsiębiorstwie. Natomiast w sytuacji, kiedy zadania te należą do pracowników wybranego biura, przedsiębiorca nie musi martwić się o to, czy wszystko jest tak, jak powinno.

 

 

Główne zalety outsourcingu księgowego:

możliwość współpracy z najlepszymi ekspertami, zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności, zmniejszenia ryzyka podejmowanych działań finansowych, oszczędność czasu, koncentracja na głównym kierunku działalności. 

 

outsourcing księgowy

doradztwo : :
Doradztwo finansowe 
mar 17 2014 Czym jest raj podatkowy ?

Określenie używane w odniesieniu do państw, gdzie przepisy podatkowe są bardzo łagodne dla obcokrajowców z kapitałem zagranicznym. Raj podatkowe mają za zadanie przeciągnąć przedsięwzięcia gospodarcze na obszary o słabej aktywności ekonomicznej. Z opcji tej najczęściej korzystają przez przedsiębiorcy, którzy mają zamiar przetransferować zysk, aby uniknąć płacenia wyższych podatków w krajach, gdzie została założona dana spółka.

 

 

Raje podatkowe dzielimy na:

OGÓLNE, w których oferta kierowana jest do przedsiębiorców i inwestorów, którzy dysponują szerokim zakresem korzyści podatkowych i finansowych. Miejsca te w celu przyciągnięcia jak największej liczby przedsiębiorców i inwestorów poprzez zapewnienie im najlepszej gwarancji politycznej, gospodarczej, fiskalnej i sądowej.

SPECJALISTYCZNE, w których określony jest konkretny rodzaj działalności, dla których jest on przeznaczony. Często zdarza się, że w rajach tych występują generalnie wysokie podatki, jednocześnie przy niskim obciążeniu fiskalnym konkretnych gałęzi gospodarczych. 

 

 

Warto wiedzieć...

Transfery zysków, czyli osiągane poprzez sprzedaż towarów i usług po cenach niższych od faktycznej wartości przez jednostkę znajdującą się w określonym kraju o stosunkowo wysokiej progresywności podatkowej w odniesieniu do filii zarejestrowanej w omawianym raju podatkowym.

Spółki rotacyjne, a więc spółki do założenia lub zakupu, oferowane przez władze „rajów podatkowych”. Wielką zaletą jest to, że proces rejestracji spółki jest bardzo prosty, a założyciel spółki nie ma obowiązku, ujawnić swoje prawdziwe imię i nazwisko, co w wielu przypadkach prowadzi do tworzenia spółek przez osoby fikcyjne. Są to właśnie spółki rotacyjne, które wykorzystywane są do świadczenia usług, jak również zawierania transakcji kupna, sprzedaży.

Spółki offshore, czyli tworzone z myślą o gromadzeniu dochodów w miejscach, gdzie opodatkowanie jest stosunkowo niskie. Z opcji tej w głównej mierze korzystają spółki kapitałowe i ludzie związani ze światem sztuki. doradztwo : :
Doradztwo finansowe 
mar 07 2014 Przedsiębiorca a samodzielna księgowość....

Prowadzenie samodzielnej księgowości ma zarówno wady, jak i zalety, przywileje i obowiązki... Jednak skupmy się na obowiązkach, gdyż to jest najważniejsze, bo chyba każdy przedsiębiorca musi wiedzieć o tym, jakie obowiązki do niego należą z tytuły prowadzenia samodzielnej księgowości.

Typowymi czynnościami, związanymi z prowadzeniem tego typu księgowości, można zaliczyć:

 prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów,

 w przypadku podatników VAT - ewidencja rejestrów VAT,

 prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 ewidencjonowanie wyposażenia,

 sporządzenie deklaracji rozliczeniowych ZUS, podatkowych, na potrzebę podatku VAT,

→ ewidencjonowanie przebiegu pojazdu.


Prócz tego, każdy przedsiębiorca, w którego przedsiębiorstwie zastosowano samodzielną księgowość, jest co miesiąc zobowiązany do:

 do 20. dni kolejnego miesiąca – odprowadzić składkę na podatek dochodowy,

 do 25. dnia kolejnego miesiąca – odprowadzić podatek VAT i złożyć deklarację VAT-7 lub VAT-7K przy rozliczeniu w sposób kwartalny,

 do 10 dnia kolejnego miesiąca - opłacać składki ZUS,

 do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni – drukować KPiR.księgowość firmy
doradztwo : : księgowość