Archiwum listopad 2016


lis 29 2016 Koszt likwidacji spółki z o.o.

Myślisz o likwidacji swojej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Jeśli kierujesz się uzasadnionymi powodami, to warto zdecydować się na zakończenie swojej działalności. Nie warto ciągnąć biznesu na siłę. Być może po prostu pomysł nie wypalił i firma zamiast zysków, przynosi straty. Przeczytaj dalszy ciąg wpisu i dowiedz się jak wysokie środki przygotować powinieneś w celu przeprowadzenia likwidacji spółki z o.o..


Przede wszystkim taksa notarialna. Kwestia ta zmusi Cię do poniesienia największych kosztów. Sporządzenie uchwały zgromadzenia wspólników to 750 zł. Następne w kolejce czekają opłaty za wypisy z protokołu zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki. Obowiązuje tu stała opłata 6 złotych + VAT za każdą rozpoczętą stronę.


Wydaje się niewiele, lecz po zsumowaniu papierków doczekać się możemy kwoty od 100 - 150 zł. 200/250 zł – tyle zapłacimy za zmiany w KRS. 200 zł to stawka dla spółki z o.o. zarejestrowanej elektronicznie. 250 zł dla przedsiębiorców, którzy wybrali tradycyjną metodę. Zamieszczenie w MSiG informacji o rozpoczęciu likwidacji spółki to koszt 100 zł, a wezwanie wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności – 500 zł. Ostatnie z opłat dotyczą wykreślenia spółki z KRS - 300 zł oraz zamieszczenia w MSiG ogłoszenia o zlikwidowaniu biznesu – 100 zł.

lis 17 2016 Obowiązek stosowania kas fiskalnych

Chciałbyś zdobyć więcej cennych informacji na temat doradztwa finansowego?


W latach 2015-2016 obowiązek stosowania kas fiskalnych objął jeszcze większą grupę przedsiębiorców. Rozporządzenie zostało zatwierdzone przez Ministra Finansów. Kasy fiskalne do 1 marca 2015 roku są dla większości firm, niezależnie od osiągniętego obrotu obowiązkowym wyposażeniem.


Został utworzony limit obrotu (20 000 zł) powyżej, którego przedsiębiorca jest zobowiązany do stosowania kasy fiskalnej oraz sposób jego proporcjonalnego obliczenia. Uszczuplona została lista osób zwolnionych z tego obowiązku. Zwolnienie z obowiązku kasy fiskalnej posiadają jedynie firmy świadczące usługi cateringowe na pokładach samolotów, księża oraz notariusze.


Zawody takie, jak np. mechanik, lekarz, doradca podatkowy i prawny, a także osoby świadczące usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, będą musiały zakupić kasę fiskalną.

 

Usługi dla firm

lis 07 2016 Konsekwencje nie złożenie deklaracji PIT...

Na złożenie deklaracji podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), zgodnie z ustawa z dnia 26 lipca 1991, podatnicy mają czas do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.


Osoby, które nie złożą deklaracji lub przekroczą wskazany termin zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karno-skarbowej, czyli zostaną ukarane za wykroczenie bądź przestępstwo skarbowe.


Jeśli kwota, której podatnik nie zgłosił i nie odprowadził, nie przekroczy pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia dopuści się wykroczenia. Jeżeli jednak uszczupli należność publiczno – prawną o kwotę większą, to będzie już mowa o przestępstwie skarbowym.


Najczęściej stosowną karą jest mandat, którego wysokość nie może przekroczyć dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. Należy również pamiętać, że podatek niezapłacony w terminie traktowany jest jako zaległość podatkowa, od której naliczane są odsetki wynoszące nawet ponad 10 %.


Osoby, które nie złożyły deklaracji mogą w Urzędzie Skarbowym złożyć tak zwany „czynny żal” wraz ze spóźnioną deklaracją i odsetkami, jakie zostały mu naliczone. Przywilej ten chroni przed odpowiedzialnością karną, ale tylko jeśli zostanie złożony nim US zorientuje się, ze nie przedłożyliśmy zeznania podatkowego.

 


Usługi dla firm