Archiwum wrzesień 2016


wrz 22 2016 Rachunkowość finansowa

Pojęciem rachunkowości finansowej określamy system ewidencji gospodarczej, odzwierciedlający w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze, zachodzące w danej jednostce


Zapisy księgowe umożliwiają pozyskanie rzetelnych informacji na temat sytuacji majątkowo-finansowej firmy oraz sporządzenie wyniku finansowego.


W tej odmianie rachunkowości mamy do czynienia z określeniem majątku (aktywa) oraz sposobu jego finansowania (pasywa).


Do funkcji rachunkowości zaliczamy:
- funkcję informacyjną,
- funkcję dowodową,
- funkcję rozliczeniowo-obrachunkową,
- funkcję kontrolną,
- funkcję sprawozdawczą,
- funkcję powierniczą.

 

wrz 03 2016 Księgowość

Z definicją księgowości zetknął się na pewno każdy z nas. Jednakże są osoby, które błędnie utożsamiają ją z rachunkowością, sprawozdawczością lub kalkulacją. Niedoświadczony przedsiębiorca powinien choć odrobinę zaznajomić się z tym pojęciem, gdyż jest ono nieodłącznym elementem działalności gospodarczej.


Księgowość to forma udokumentowania operacji gospodarczych w ujęciu pieniężnym. Jest ona niezbędna do określania kwoty podatku dochodowego, z którego musimy się rozliczyć (już w momencie rejestracji w CEIDG musimy określić sposób płacenia podatku).


Prowadzenie księgowości jest istotnym elementem działalności gospodarczej. Jest ono problemem wielu właścicieli małych, średnich lub dużych biznesów, ponieważ wymaga mnóstwa niezbędnych formalności. Wiele osób nie zakłada firmy, z powodu zajmowania się księgowością, a zwłaszcza pełną. Jest to trudne, gdyż przepisy ciągle są korygowane.


Księgowość można prowadzić na własną rękę czy też polecić tę czynność biurom rachunkowym. Trzeba jednak zastanowić się nad tym, co bardziej się kalkuluje.