Archiwum kwiecień 2017


kwi 24 2017 Remanent

Na pewno niejednokrotnie zdarzyło Ci się napotkać zamknięte drzwi sklepu, na których zawieszona była kartka z napisem “REMANENT”...


Zastanawiałeś się jednak czym tak naprawdę jest ten zabieg?


Remanent to proces związany bezpośrednio z handlem. Polega na dokładnym przeliczeniu ilości towaru, który rzeczywiście znajduje się na stanie przedsiębiorstwa, a następnie uzgodnieniu, czy ilość ta pokrywa się z wartościami zamieszczonymi na odpowiednich dokumentach, tj. fakturach, raportach kasowych oraz programie handlowo-magazynowym.


Jeżeli zabieg ten ukaże niezgodności pomiędzy tymi wartościami, wówczas należy je skorygować na podstawie odpowiednich przepisów prawnych oraz zasad zawartych w statucie przedsiębiorstwa. Czynności te muszą być przeprowadzone przynajmniej jeden raz w ciągu roku obrotowego. Najczęściej jest to jego ostatni dzień. Za wszelkie zaniedbania związane z remanentem odpowiada kierownik danej jednostki.


Pojęcie “remanent” bardzo często zamieniane jest słowem “inwentaryzacja”.

doradztwo : : księgowość, doradztwo finansowe kraków
Doradztwo finansowe 
kwi 13 2017 Zmiany w prowadzeniu KPiR

Do kwietnia 2016 roku przedsiębiorcy prowadzący księgowość w formie KPiR mieli obowiązek wydruku księgi, która była sporządzana w formie elektronicznej. Obowiązywało to także w przypadku biur rachunkowych, które prowadziły księgi przychodów i rozchodów. Jednak w wyniku wprowadzonych zmian, zniesiono ten obowiązek. W przepisach określono również, że podatkową księgę przychodów i rozchodów można przechowywać na informatycznych nośnikach danych.


Zmiany w zakresie prowadzenia KPiR obejmują aktualizację wzoru księgi. Wprowadzono bowiem dodatkową kolumnę (nr 16), służącą do ewidencji kosztów związanych z pracami badawczo-rozwojowymi. Do wzoru muszą dostosować się wszyscy przedsiębiorcy rozpoczynający działalność po wprowadzeniu zmian oraz prowadzący już wcześniej tą formę księgowości, od nowego roku podatkowego.


Zmiany w zasadach prowadzenia księgowości i rozliczenia podatków czekają również ryczałtowców!


Po więcej ciekawych informacji zapraszamy na naszą stronę - wystarczy KLIKNĄĆ!

doradztwo : : księgowość, doradztwo finansowe kraków
kwi 03 2017 Prowadzisz KPiR - nie zapomnij o tym!

Prowadzenie KPiR jest najbardziej popularnym sposobem prowadzenia księgowości w formie uproszczonej. Prowadząc księgowość w ten sposób nie można zapomnieć o kilku ważnych rzeczach. Oto krótkie przypomnienie...


Księgę należy otwierać każdorazowo na dzień 1 stycznia nowego roku podatkowego.


Jeżeli prowadziło się wcześniej księgowość w innej formie, należy pamiętać o złożeniu stosownego zawiadomienia do naczelnika Urzędu Skarbowego. Należy wykonać to w terminie do 20 dni od dnia jej założenia. Gdy księgowość prowadzona jest przez biuro rachunkowe, nie można zapomnieć o zgłoszeniu tego faktu do Urzędu Skarbowego, w terminie do 7 dni od sporządzenia umowy z biurem rachunkowym. Prowadząc księgowość w formie KPiR nie można zapomnieć o prowadzeniu dodatkowych ewidencji: środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, ewidencji sprzedaży VAT lub ewidencji sprzedaży i zakupu VAT oraz ewidencji wynagrodzeń.

doradztwo : : doradztwo księgowe, doradztwo finansowe kraków, księgowanie firm