Archiwum czerwiec 2015


Doradztwo finansowe 
cze 30 2015 E – faktury.

E – faktury są dokumentem księgowym przedstawiającym zdarzenie gospodarcze zaistniałe w przedsiębiorstwie posiadającym te same cechy co zwykła faktura, czyli dane sprzedawcy i odbiorcy, przedmiot transakcji, wartoś netto i brutto, forma zapłaty, data powstania przychodu oraz podpis osoby wystawiającej fakturę i odbierającej fakturę.

 

Sprzedaż towarów w przedsiębiorstwie udokumentowana powinna być również dokumentem Wz - wydanie zewnętrzne przekazywanym nabywcy. Zakup natomiast podlega także obowiązkowemu wprowadzeniu wartości materiałów/towarów do firmy po cennie zakupu.

 

Rozliczanie e-faktur odbywa się tak samo jak w przypadku faktur papierowych. Dla spółek korzystających z KPiR będzie polegało to na wprowadzeniu wartości w odpowiednie rubryki. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego mówi, że każda przesłana faktura w formie elektronicznej może zostać wydrukowana i traktowana jako zwykła faktura tradycyjna.

 

Dlaczego, więc tak mało przedsiębiorstw decyduje się na tę formę? Może ze względu na przyzwyczajenie do starej wersji, albo niepewność co do przechowywania i otrzymywania.

doradztwo : : e-faktury, dokumenty księgowe, faktury tradycyjne, przechowywanie faktur, wartość netto
Doradztwo finansowe 
cze 24 2015 Sprzedaż mieszana – na czym polega?

Sprzedaż mieszana obejmuje przedsiębiorców, którzy odprowadzają podatek VAT za wykonywanie usług czy sprzedaż towarów, a równocześnie prowadzą sprzedaż i świadczą usługi zwolnione z tego obowiązku. 

Podatkiem VAT objęte są towary czy usługi, które sprzedawane/wykonywane są przez vatowca czyli osobę, która złożyła odpowiednią deklarację dotyczącą odprowadzania składek w związku ze sprzedażą. Przedsiębiorcy, którzy nie wykonali tej czynności nie są zobowiązani do odrowadzania należnego Podatku PTU.

Przykładem może być osoba, która zajmuje się sprzedażą sprzętu AGD/RTV, a ponadto udziela prywatnych korepetycji (udzielanie korepetycji jest zwolnione z płacenia podatku VAT).

 

Przedsiębiorca nie musi stosować sprzedaży mieszanej, jeżeli sprzedaż zwolniona z VAT nie przekracza 2% całości sprzedaży, jednakże zobowiązany jest zgłosić rozpoczęcie sprzedaży mieszkanej w Urzędzie Skarbowym i zaproponować wskaźnik dotyczący wielkości odliczenia podatku VAT od zakupów (VAT naliczony) związanych ze sprzedażą mieszaną.

doradztwo : : przedsiębiorca, urząd skarbowy, podatek vat, sprzedaż mieszana, vat naliczony
Doradztwo finansowe 
cze 16 2015 Franczyza.

Franczyza lub Franchising jest formą współpracy między dwoma niezależnymi przedsiębiorcami, w których jeden udostępnia zasoby wiedzy, know – how, drugi natomiast zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia za udzieloną pomoc. Poprzez umowę franczyzową zgadza się również na wypełnianie wszelkich powierzonych zadań przez francyzodawcę. 

 

Inwestor z góry narzuca sposób współpracy i rodzaj działalności. Franchising biorca zobowiązany jest zastosować się do wytycznych i działać według jego poleceń.

 

Franczyza może być:

 

* Indywidualna– w której franczyzodawca zawiera umowę z kilkoma franczyzobiorcami.


* Sieciowa– po stronie franczyzobiorców występuje wiele podmiotów.

 

* Subordynacyjna– sam franczyzodawca nie prowadzi działalności, posiada tylko koncepcję.

 

* Partnerska– część placówek franczyzodawca prowadzi indywidulanie, a resztę prowadzą franczyzobiorcy.


* Master franchising– franczyzodawca upoważnia franczyzobiorcę do prowadzenia działalności, dając mu wyłączność, natomiast franczyzobiorca może działać poprzez swoich sub-franczyzobiorców.

doradztwo : : franczyza, franchising, franczyzobiorca, franczyzodawca, rodzaje franczyzy
Doradztwo finansowe 
cze 12 2015 Vatowiec a ryczałtowiec!

Vat – jest podatkiem pośrednim wliczonym w cenę zakupu danego towaru bądź usługi.


W Polsce istnieją takie stawki podatkowe jak:

 

 

* 23% - stawka podstawowa, obemuje większość towarów i usług,

 

* 8% - stawka obniżona, przeznaczona dla firm/osób świadczących usługi m.in. budowalne, rekreacyjne, konserwacyjne, pogrzebowe i usługi twórców i artystów, a także objęte są nią np. warzywa, owoce, zastawy kuchenne, wyroby metali szlachetnych i wiele innych,

 

* 5% - stawka obniżona wykorzystywana głównie do zakupu materiałów gospodarczych, typu pieczywo, nabiał, mięso i produkty zbożowe,

 

* 0% - stawka ta przeznaczona jest w szczególności dla eksportu,

 

* zwolniony - w tym przypadku przedsiębiorca decuduje się na realizowanie formalności bez uwzględniania VAT.

 

 

Ryczałt – uproszczona forma podatkowa w przedsiębiorostwie pozwalająca obliczyć wartość podatku należnego w czasie prowadzonej działalności gospodarczej, przeznaczona dla jednoosobowowej firmy lub spółki osobowej.

 

Ryczałt posiada własne stawki podatkowe:

 

 

* 20% - przychody osiągane w zakresie wolnego zawodu,

 

* 17% - przeznaczone dla firm świadczących np. usługi parkingowe, hotelarskie, w zakresie oprogramowania, fotograficzne czy pośrednictwem w handlu hurtowym,

 

* 8,5% - korzystają z niej m.in. działalności gastronomiczne, konserwacji maszyn i urządzeń oraz usługi związane z prowadzeniem przedszkola,

 

* 5,5% - objęte są przychody z prowadzenia działalności wytwórczej, z robót budowlanych, z sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej,

 

* 3% - korzystają z niej przedsiębiorstwa prowadzące działalność usługową w zakresie handlu nabytych towarów czy produkcji zwierzęcej, działalność rybaków oraz działalność gastronomiczna przy sprzedaży alkoholu poniżej 1,5%.


 

Tak więc ryczałt a podatek VAT różnią się nieco od siebie. Podatek VAT przeznaczony jest na zakup towarów, a podatek ryczałtowy na ustalenie należnej zaliczki! 

doradztwo : : ryczałt, przedsiębiorstwo, podatek vat, stawki vat, stawki ryczałtu
Doradztwo finansowe 
cze 02 2015 Wycofany kapitał zakładowy?

Jak wiadomo spółka z o.o. dotychczas zobowiązana była wprowadzić kapitał zakładowy w wysokości min. 5 000 zł. Jednakże w roku 2016 ma się to wszystko zmienić.

 

Ustawodawcy doszli do wniosku, że wpłacone 5 000 zł przez wspólników jest i tak za małą kwotą do spłacenia ewentualnych zobowiązań i postanowili obniżyć kapitał zakładowy do symbolicznej złotówki.

 

Z jednej strony jest to bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, jednakże jest jeden mały haczyk: firma chcąc rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. koniecznie utworzyć będzie musiała kapitał zakładowy, który równy będzie 50-krotności wcześniejszej sumy, czyli wynosić będzie         50 000 zł.

 

                                 kapitał zakładowy

doradztwo : : spółka z oo, przedsiębiorstwo, kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, ustawodawcy