Archiwum styczeń 2016


sty 28 2016 NIP - co to takiego?

O NIP- ie słyszy się często, dlatego może najwyższa pora wyjaśnić to pojęcie, NIP to Numer Identyfikacji Podatkowej. Służy on właśnie do identyfikowania podatników w Polsce. Od 1 września 2011 osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie posiadają numeru NIP, ponieważ za ich identyfikator podatkowy służy PESEL.


Numer Identyfikacji Podatkowej składa się z dziesięciu cyfr. Pierwsze trzy cyfry oznaczają kod urzędu skarbowego, który nadał dany numer. Ostatnia cyfra jest natomiast cyfrą kontrolną obliczaną w następujący sposób:


1. Pomnożyć każdą z pierwszych dziewięciu cyfr odpowiednio przez wagi: 6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7.


2. Zsumować wyniki mnożenia.


3. Obliczyć resztę z dzielenia przez 11


4. NIP jest tak generowany, aby nigdy w wyniku tego dzielenia nie wyszła liczba 10.

sty 21 2016 Podstawowe struktury rynkowe

Dwie z podstawowych struktur rynkowych to konkurencja doskonała oraz konkurencja monopolistyczna. Naucz się je rozpoznawać i poznaj ich charakterystyczne cechy.


Konkurencja doskonała - na rynku występuje wielu kupujących oraz sprzedających. Każdy swobodnie może wchodzić na rynek i wychodzić z niego, dlatego firm jest bardzo dużo, a produkty prawie niczym się od siebie nie różnią. Przykładem jest np. rynek ziemniaków czy złota.


Konkurencja monopolistyczna - występuje, gdy na jakimś rynku jest dużo podmiotów oferujących jeden produkt. Produkty te jednak różnią się nieznacznie od siebie. Mimo dużej ilości firm, występuje jedna, która ma zdecydowaną przewagę nad pozostałymi i kształtuje ona cenę. Ta struktura rynkowa charakteryzuje się również łatwością wejścia na rynek. Występują jednak małe bariery, np finansowa. Przykładem jest rynek zabawek lub leków.

sty 09 2016 Nowoczesne rozwiązanie - księgowość on-line....

Rozliczanie przychodów w firmie pod względem podatkowym wymaga prowadzenia w odpowiedni sposób dokumentacji księgowej. Może to obejmować dokonywanie wpisów w KpiR (podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów) albo w księgach handlowych. O tym jaką księgowość powinna prowadzić firma decydują jej przychody oraz jej forma prawna. Jeśli przychód roczny przedsiębiorstwa przekroczy 1,2 mln euro lub działalność jest prowadzona w formie spółki akcyjnej, z o.o., komandytowej czy komandytowo-akcyjnej, przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić pełną księgowość. W innym wypadku może dowolnie decydować.


Aby ułatwić prowadzenie księgowości, przedsiębiorcy sięgają po nowoczesne rozwiązanie jakim jest księgowość on-line. Za pomocą dostępnych narzędzi on-line przedsiębiorca może prowadzić nie tylko księgowość uproszczoną, ale także pełną. Księgowość on-line pozwala na wystawianie faktur z każdego niemal miejsca, w którym mamy dostęp do sieci. Wystarczy jednorazowo wprowadzić dane, które później automatycznie są uzupełnianie. Sporządzony elektronicznie dokument jest natychmiast gotowy do wydruku. Ryzyko podczas prowadzenia księgowości on-line jest zminimalizowane, ponieważ każda aktualizacja zapisywana jest na serwisie zewnętrznym, dlatego utraty danych nie spowoduje wirus, włamanie czy zalanie komputera.