sty 09 2016 Nowoczesne rozwiązanie - księgowość on-line....

Rozliczanie przychodów w firmie pod względem podatkowym wymaga prowadzenia w odpowiedni sposób dokumentacji księgowej. Może to obejmować dokonywanie wpisów w KpiR (podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów) albo w księgach handlowych. O tym jaką księgowość powinna prowadzić firma decydują jej przychody oraz jej forma prawna. Jeśli przychód roczny przedsiębiorstwa przekroczy 1,2 mln euro lub działalność jest prowadzona w formie spółki akcyjnej, z o.o., komandytowej czy komandytowo-akcyjnej, przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić pełną księgowość. W innym wypadku może dowolnie decydować.


Aby ułatwić prowadzenie księgowości, przedsiębiorcy sięgają po nowoczesne rozwiązanie jakim jest księgowość on-line. Za pomocą dostępnych narzędzi on-line przedsiębiorca może prowadzić nie tylko księgowość uproszczoną, ale także pełną. Księgowość on-line pozwala na wystawianie faktur z każdego niemal miejsca, w którym mamy dostęp do sieci. Wystarczy jednorazowo wprowadzić dane, które później automatycznie są uzupełnianie. Sporządzony elektronicznie dokument jest natychmiast gotowy do wydruku. Ryzyko podczas prowadzenia księgowości on-line jest zminimalizowane, ponieważ każda aktualizacja zapisywana jest na serwisie zewnętrznym, dlatego utraty danych nie spowoduje wirus, włamanie czy zalanie komputera.