Najnowsze wpisy


sie 16 2018 Anulowanie faktury

Przedsiębiorcy są tylko ludźmi w związku z czym nawet oni popełniają błędy. Jest tak zwłaszcza w przypadku wystawiania faktur. Nasuwa się jednak pytanie czy błędnie wystawioną fakturę można anulować, czy konieczne jest wystawienie faktury korygującej? 

 

Anulowanie faktury możliwe jest wyłącznie gdy nie została ona jeszcze wprowadzona do obiegu prawnego oraz gdy dokumentuje ona czynność niedokonaną. Dokumenty anulowane powinny zostać opatrzone odpowiednią adnotacją i zachowane w dokumentach wnioskodawcy. Nie trzeba jednak wprowadzać ich do ewidencji, a także wskazywać wynikające z nich kwoty w deklaracji VAT. Opcjonalnie na anulowanej fakturze można podać powód anulacji.

 

W pozostałych przypadkach fakturę należy skorygować. Korekty dokonuje się przez wystawienie noty bądź faktury korygującej. Jeżeli faktura trafiła do obrotu jednak udokumentowane na niej zdarzenie nie miało miejsca wówczas należy skorygować ją do zera.

 

Gdy anulowana faktura została uwzględniona w deklaracji VAT wówczas dopuszcza się sporządzenie korekty tej deklaracji.  

 

doradztwo : : korygowanie faktur, korekta faktury, anulowanie faktury
sie 09 2018 Księgowość internetowa

Księgowość internetowa stanowi połączenie specjalistycznego oprogramowania ze wsparciem eksperckim z dziedziny księgowości, podatków, prawa pracy oraz innych zagadnień gospodarczych. 

Usługa polega na opłacaniu comiesięcznego abonamentu w zamian za co otrzymuje się dostęp do aplikacji, za pomocą można wystawiać faktury, wykonywać rozliczenia, zarządzać kontaktami, sporządzać deklaracje, sprawozdania, raporty, umowy pracy, listy płac itd. 

Księgowość internetowa wszelkie dane gromadzi w tak zwanej chmurze, dzięki czemu mamy do nich dostęp z każdego miejsca z dostępem do internetu. Nie musimy również obawiać się o utratę tych danych.

Jedną z ważniejszych cech tej aplikacji jej elastyczność. Przedsiębiorca może w każdej chwili zaprzestać jej używania, wraz z czym przestaję ponosić koszty związane z jej abonamentem. 

Księgowość online nie jest jednak przeznaczona dla wszystkich. Narzędzie to sprawdza się szczególnie w mikro i małych przedsiębiorstwach prowadzących swoje rozliczenia w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów bądź inne formy księgowości uproszczonej. 

 

doradztwo : : księgowość, księgowość internetowa, księgowość onlie
sie 02 2018 Paragon, rachunek i faktura

Zarówno paragon, faktura, jak i rachunek stanowią dowód sprzedaż. Każdy z nich pełni jednak inne funkcje stąd też stosuje się je w innych sytuacjach. 

Rachunek

Jest wystawiany wyłącznie przez przedsiębiorców niebędących czynnymi podatnikami VAT-u. Co ważne, przedsiębiorca ten może, ale nie musi udokumentować swojej sprzedaży za pomocą rachunku, chyba że jego kontrahent zażąda od niego wystawienia faktury. Żądanie to powinno być zgłoszone najpóźniej 3 miesiące licząc od końca miesiąca w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Faktura

Dokument za pomocą którego czynni podatnicy VAT dokumentują dokonaną sprzedaż. Faktura może być także wystawiona przez przedsiębiorcę zwolnionego z VAT-u nawet gdy nie zażąda tego kontrahent. Prawo to zostało im przyznane w 2014 roku. 

Paragon

Dokumentuje wykonanie określonej usługi lub dokonanie sprzedaży. Wystawiają go przedsiębiorcy posiadający kasę fiskalną. Konsument obok paragonu może domagać się wystawienia od przedsiębiorcy faktury. Odbywa się to na takich samych zasadach jak wystawienie faktury przez nievatowca na żądanie nabywcy. 

 

doradztwo : : paragon, faktura, rachunek
lip 26 2018 Elektroniczna forma zwolnienia lekarskiego...

Rok 2018 wcieli w życie obowiązek funkcjonowania zwolnień lekarskich wyłącznie w formie elektronicznej. Celem owych zmian jest usprawnienie pracy zarówno lekarzom jak również przedsiębiorcom i pracownikom. Ważne jest to, że do tych zmian przygotować muszą się wszyscy płatnicy. Elektroniczne zwolnienia będą wystawiane za pomocą funkcji dostępnych w Platformie Usług Elektronicznych ZUS, bądź w niektórych aplikacjach gabinetowych.

 

Jak wystawiane będzie zwolnienie?

 

Lekarz na swoim profilu w PUE ZUS posiada dostęp do danych swojego pacjenta, jego pracodawcy/pracodawców, jak również członków rodziny. Po wpisaniu numeru PESEL danego pacjenta, jego pozostałe dane identyfikacyjne zapiszą się automatycznie w e-ZLA. Z kolei jak chodzi o adres danego pacjenta oraz dane jego pracodawcy, lekarz wybiera je z wyświetlającej się w panelu listy. W taki sam sposób (z listy) wybiera się kod danej choroby. W gestii lekarza pozostaje wpisanie jedynie okresu niezdolności do pracy, jak również wpisanie zaleceń dla pacjenta. Zaraz po podpisaniu zwolnienia, jest ono automatycznie przekazywane do systemu ZUS i w nim zapisane. Efektem tego jest to, iż lekarz nie będzie już musiał dostarczać zwolnień do ZUS-u, jak również przechowywać ich kopii. Nie ma również konieczności pobierania w ZUS-ie odpowiednich do zwolnień bloczków.

 

Profil dostępny na Platformie Usług Elektronicznych daje możliwość szybkiego dostępu do informacji o wystawionym dla pracownika zwolnieniu lekarskim. Posiadanie owego profilu jest obowiązkowe dla płatników, którzy posiadają więcej niż 5 osób.

doradztwo : : doradztwo finansowe w krakowie, outsourcing księgowy, usługi księgowe kraków
lip 19 2018 Jak anulować fakturę?

W swojej pracy bardzo często spotykamy się z wątpliwościami przedsiębiorców odnośnie kwestii anulowania faktury. W związku z tym, postanowiliśmy rozwiać owe wątpliwości i przybliżyć Państwu kilka bardzo ważnych informacji w tym temacie.

Jak się okazuje anulowanie faktury może mieć miejsce jedynie w sytuacji, kiedy dana transakcja nie została jeszcze zrealizowana oraz jeśli dana faktura nie trafiła do obiegu prawnego, a więc nie znalazła się jeszcze u odbiorcy. Najczęstsza sytuacją, która może być przykładem wyciągniętym z naszego codziennego życia jest sprzedaż wysyłkowa. Wówczas sprzedający wysyła fakturę wraz z towarem za pobraniem i jeśli paczka nie zostanie odebrana, nie dojdzie do zapłaty, a faktura wraz z towarem wróci do nadawcy i nie pojawi się obowiązek podatkowy.

Anulowanie faktury możemy podzielić na dwa etapy, a mianowicie:
- przekreślenie obydwu wersji anulowanej faktury,
- sporządzenie odpowiedniej notatki z informacją na temat tego, że dany dokument został anulowany (z powodem, datą oraz podpisem osoby upoważnionej).


UWAGA!
Anulowanie faktury należy uwzględnić w kwestii numeracji faktur, która musi być chronologiczna i zabronione jest zaburzenie kolejności. Dlatego zaleca się przechowywanie faktury anulowanej w firmowej dokumentacji.

doradztwo : : doradztwo finansowe kraków, biuro rachunkowe, księgowa w Krakowie