Archiwum grudzień 2013


Doradztwo finansowe 
gru 19 2013 Co musisz wiedzieć na temat podatku i płaceniu...

Każdy, kto założył lub dopiero ma zamiar założyć własną firmę, musi być świadomy tego, że wiąże się to nie tylko z przywilejami, ale także z różnego rodzaju obowiązkami...

Jednym z tych obowiązków jest opładanie składek ubezpieczeniowych i podatków.

Każdy przedsiębiorca w Polsce podlega obowiązkowi płacenia:

składek ZUS,

podatku dochodowego,

podatku VAT.


PODATEK DOCHODOWY


Już na samym początku, bo podczas rejestracji jesteś zobowiązany do tego, aby wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym dla swojej firmy.


Masz do wyboru:

kartę podatkową,

ryczałt ewidencjonowany,

opodatkowanie na zasadach ogólnych.


Kartę podatkową i ryczałt mogą wybrać jedynie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w określonych branżach. Bardzo duża ilośc przedsiębiorców wybiera podatek na zasadach ogólnych, po czym nastepnie może wybrać albo podatek liniowy, albo progresywną skalę opodatkowania.


Aby zgłosić swój wybór, musisz wybrać się do właściwego Urzędu Skarbowego i złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. bardzo ważne jest, aby zrobić to jeszcze przed rozpoczęciem działalności (najpóźniej do uzyskania pierwszego przychodu).


Jeżeli nie dokonasz wyboru, to Urząd Skarbowy sam wybierze ją dla Ciebie, a przeważnie jest to opodatkowanie na zasadach ogólnych.


Zaletą podatku dochodowego jest to, że nie trzeba co miesiąc dostarczać deklaracje podatkowe. jedyne, co Cię obowiązuje to comiesięczne lub cokwartalne obliczanie zaliczek na podatek dochodowy, które następnie zostaną przelane na konto Urzędu Skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca za ubiegły miesiąc.


Wysokość zaliczek na podatek dochodowy obliczasz na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów. jednak o jej prowadzeniu koniecznie musisz poinformować Urząd Skarbowy.


Pamiętaj, że możliwość wyboru kwartalnej formy rozliczania się z US mają jedynie mali podatnicy i osoby, którzy dopiero rozpoczynają działalność.

doradztwo : : własna firma, zus, działalność gospodarcza, podatki, podatek vat