Archiwum wrzesień 2015


Doradztwo finansowe 
wrz 08 2015 Terminy rozliczeń z podatku dochodowego

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej dokonują rozliczeń z tytułu podatku dochodowego do końca kwietnia następującego roku. Zadanie to ciąży na każdej dorosłej osobie i jak wiadomo nie raz sprawia wiele problemów. Ile osób samodzielnie rozlicza się z PIT? Raczej nie wiele.

 

Większy ciężar spoczywa na osobach prowadzących własną działalność gospodarczą. Nie tylko muszą one prowadzić księgowość, aby ustalić podstawę podatku dochodowego, ale również dokonać z tego tytułu rozliczeń, co jest zdecydowanie trudniejsze, w porównaniu do rozliczeń osób pracujących na etacie.

 

Samo prawidłowe rozliczenie z Urzędem Skarbowym to nie jedyny obowiązek przedsiębiorcy. Ważne jest pilnowanie terminów, które w zależności od wybranej formy rachunkowości różnią się. Warto je przypomnieć:

 

Karta podatkowa 

Do 7 każdego miesiąca wpłaca się zaliczkę na podatek dochodowy.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Do 20 każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek, natomiast do 31 stycznia każdego roku należy złożyć zeznanie o osiągniętych przychodach, dokonanych odliczeniach oraz wysokości należnego podatku.

 

Przedsiębiorcy fizyczni rozliczający się na zasadach ogólnych oraz osoby prawne. 

Wpłata zaliczek na podatek dochodowy odbywa się do 20 każdego miesiąca,. Deklarację CIT należy złożyć jest do końca marca roku następującego, a deklarację PIT do końca kwietnia.

doradztwo : : podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, terminy księgowe