Archiwum październik 2015


Doradztwo finansowe 
paź 05 2015 Jakie są obowiązki w czasie zatrudniania...

Każdy przedsiębiorca poszerzając swoją działalność gospodarczą zastanawia się nad zatrudnieniem nowych pracowników. Dodatkowa kadra pracownicza niesie ze sobą kilka obowiązków, a także korzyści.

 

W pierwszej kolejności pracodawca zobowiązany jest zawrzeć umowę między stronami, początkowo może to być umowa na czas próbny – maksymalnie 3 miesiące, następnie w zależności od zajmowanego stanowiska może to być umowa manager, dzieło, o zlecenie bądź umowa o pracę.

Najlepsza z tych umów to umowa o pracę, gdyż pracownik chroniony jest kodeksami oraz różnorodnymi ustawami, które zawarte są w przepisach.

 

Wracając do obowiązków pracodawcy w czasie zatrudniania nowych pracowników warto wspomnieć, że bezwarunkowym obowiązkiem w czasie zatrudniania osoby na podstawie umowy o pracę jest skierowanie przyszłego pracownika na badania lekarskie finansowane ze środków firmy, następnie zapoznanie z istniejącymi przepisami w zakładzie pracy oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP.

 

Po zrealizowaniu tych formalności należy zgłosić pracownika do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego.

 

Pozostałe czynności względem pracownika i pracodawcy pozostają w kwestii stron.

doradztwo : : kodeks, pracodawca, pracownik, przedsiębiorstwo, umowa o pracę, stosunek pracy, rodzaje umów, kadra pracownicza