Archiwum październik 2015


paź 05 2015 Jakie są obowiązki w czasie zatrudniania...

Każdy przedsiębiorca poszerzając swoją działalność gospodarczą zastanawia się nad zatrudnieniem nowych pracowników. Dodatkowa kadra pracownicza niesie ze sobą kilka obowiązków, a także korzyści.


W pierwszej kolejności pracodawca zobowiązany jest zawrzeć umowę między stronami, początkowo może to być umowa na czas próbny – maksymalnie 3 miesiące, następnie w zależności od zajmowanego stanowiska może to być umowa manager, dzieło, o zlecenie bądź umowa o pracę.


Najlepsza z tych umów to umowa o pracę, gdyż pracownik chroniony jest kodeksami oraz różnorodnymi ustawami, które zawarte są w przepisach.


Wracając do obowiązków pracodawcy w czasie zatrudniania nowych pracowników warto wspomnieć, że bezwarunkowym obowiązkiem w czasie zatrudniania osoby na podstawie umowy o pracę jest skierowanie przyszłego pracownika na badania lekarskie finansowane ze środków firmy, następnie zapoznanie z istniejącymi przepisami w zakładzie pracy oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP.


Po zrealizowaniu tych formalności należy zgłosić pracownika do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego.


Pozostałe czynności względem pracownika i pracodawcy pozostają w kwestii stron.