Archiwum kwiecień 2016


Doradztwo finansowe 
kwi 26 2016 Przechowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej...

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek przechowywania dokumentów księgowych. W większości przypadków czas, przez który musimy dany dokument magazynować wynosi 5 lat. Sprawa zupełnie inaczej wygląda w przypadku gromadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej.

 

Dokumentacja pracownicza stanowi bardzo ważne źródło informacji dla państwa, podczas przyznawania danym jednostkom świadczeń finansowych jakimi są np. emerytury i renty. Biorąc zatem pod uwagę istotność tej kwestii, nikogo nie zdziwi, że czas przez który daną dokumentację musimy przechowywać to aż 50 lat!

 

Magazynowanie dokumentacji kadrowo-płacowej musi odbywać się w miejscu całkowicie bezpiecznym, zapewniającym jej całkowitą ochronę przez zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą, a nawet dostępem do niej osób nieupoważnionych. Najlepsze w tym celu mogą okazać się firmowe archiwa.

 

Doskonałym rozwiązaniem jest również zlecenie tego typu działań specjalistycznym instytucjom, które specjalizują się przechowywaniem dokumentów.

doradztwo : : rachunkowość firmy, dokumentacja firmowa, przechowywanie dokumentacji
Doradztwo finansowe 
kwi 19 2016 Terminy wystawienia faktury!

Faktura jest dokumentem wykorzystywanym w obrocie handlowym jako potwierdzenie zrealizowania transakcji kupna – sprzedaży. Jest to najczęściej stosowany dokument – wykorzystywany przez niemalże wszystkie działalności gospodarcze. Od niedawna wystawianie faktury odbywać może się również w formie elektronicznej.


Termin wystawiania faktury jest różny w zależności od rodzaju wykonywanej działalności.

W przypadku usług budowlanych i budowlano-monatżowych dokument należy wystawić do 30. dnia od dnia wykonanej usługi.

W przypadku dostaw m.in. książek drukowanych fakturę należy dostarczyć odbiorcy do 60. dnia od dnia wydania towarów.

W przypadku druku książek fakturę wystawia się do 90. dnia od dnia zrealizowania czynności.

W przypadku dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, najmu czy stałej obsługi prawnej faktura wystawiona powinna być wraz z upływem terminu płatności.


W pozostałych przypadkach na wystawienie faktury podatnik ma czas do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu sprzedaży. Dodatkowo wystawienie faktury koniecznie odbyć musi się wraz ze zgłoszonym żądaniem nabywcy towaru lub usługi, o ile takie żądanie zostało złożone w terminie do 3 miesięcy licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym zakończono transakcję.


Wszystkie terminy wystawiana faktur dotyczą vatowców jak i również nievatowców.

doradztwo : : sprzedaż, działalność gospodarcza, faktura, termin wystawienia faktury, obrót handlowy
Doradztwo finansowe 
kwi 11 2016 Od lipca fiskus zwiększa kontrole!

Od lipca fiskus będzie przeprowadzał kontrole skarbowe za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego. Firmy mają obowiązek dostosowania swoich systemów informatycznych, aby generowały ten dokument.


Zmodyfikowana metoda kontroli będzie polegać na zobowiązaniu podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej, elektronicznej formie.


Ważne jest to, aby przed wysłaniem wygenerowanych dokumentów do urzędu skarbowego sprawdzić poprawność danych, ponieważ błędny dokument może się wiązać z odpowiedzialnością karno-skarbową, podobnie jak brak możliwości wygenerowania JPK na żądanie urzędu skarbowego.


Kto jest zobowiązany do dostosowania się do JPK?

1. firmy zatrudniające więcej niż 250 pracowników;

2.firmy wypracowujące powyżej 50 mln euro obrotu rocznie.

doradztwo : : księgowość, prawo podatkowe, usługi księgowe