Archiwum lipiec 2017


lip 25 2017 Konto bankowe dla firmy

Nie ma żadnego przepisu, które narzucałyby na małego przedsiębiorcę obowiązek założenia firmowego konta bankowego. Jego założenie wprowadza jednak wiele dogodności przede wszystkim pozwala łatwiej, szybciej i taniej dokonywać transakcji.


Jeżeli suma transakcji przedsiębiorcy przekracza 15000 euro wówczas przedsiębiorca musi dysponować firmowym rachunkiem bankowym.


Oto kilka kwestii, które należy przeanalizować wybierając konto bankowe:
1. Nie musisz zakładać konta bankowego. Konta osób prywatnych bardzo często wystarczą jednocześnie są one znacznie tańsze.
2. Uważaj na operacje, które mogą generować dodatkowe koszty.
3. Sprawdź, czy banki nie dodają do swoich usług dodatkowych płatnych produktów np. ubezpieczenia karty.
4. Sprawdź czy otwarcie i zamknięcie konta jest darmowe.
5. Czy bank oferuje dostęp do bankowości mobilnej.
6. Czy istnieje możliwość szybkich przelewów.

 

lip 13 2017 Spóźniłeś się ze złożeniem sprawozdania...

Sprawozdanie finansowe służy przedstawieniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowych i objaśnień.


Sporządza się je na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.


Do sporządzenia sprawozdania finansowego zobowiązane są spółki prowadzące pełne księgi rachunkowe. Obowiązek ten z kolei w konkretnej firmie ma dopełnić kierownik. Kolejno niezbędne jest go zatwierdzenie, czym zajmuje się organ zatwierdzający, czyli organ założycielski lub właściciel (w przypadku spółek jednoosobowych).


Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia bilansowego. Następnie organy zatwierdzające mają kolejne 3 miesiące na zatwierdzenie sprawozdania. Należy je złożyć w urzędzie skarbowym w przeciągu 10 dni w przypadku spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością oraz do 30 kwietnia w przypadku spółek osobowych prowadzących pełne księgi.


W sądzie rejestrowym niezależnie od rodzaju spółki muszą być złożone do 15 dni.


Nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego to wykroczenie skarbowe. W takim przypadku należy złożyć je jak najszybciej wraz z oświadczeniem o popełnieniu wykroczenia. “Procedura czynnego żalu” może pozwolić jednostce ominąć kary za nieterminowe złożenie deklaracji.

doradztwo : :
lip 03 2017 Czy wiesz jak przechowywać dokumenty księgowe?...

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest przechowywanie dokumentów księgowych.


Większość przedsiębiorców zadanie to zleca biurom rachunkowym, jednakże istnieją również podatnicy, którzy samodzielnie prowadzą swoje akta.


Przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać dokumenty księgowe takie jak:
1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
2. Ewidencja sprzedaży.
3. Rejestry VAT sprzedaży i zakupów.
4. Deklaracje podatkowe.
5. Dowody księgowe, tj. potwierdzenie sprzedaży, zakupów i innych wydatków związanych z działalnością gospodarczą.
6. Dokumenty inwentaryzacyjne.
7. Kopie rocznych zeznań podatkowych.


Poprawne przechowywanie dokumentów księgowych powinno odbywać się wg następujących zasad:
- dokumenty muszą być ponumerowane i ułożone zgodnie księgą przychodów i rozchodów,
- akta powinny być podzielone na okresy rozliczeniowe,
- organy podatkowe muszą mieć do nich swobodny dostęp,
- miejsce w którym się znajdują powinno być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych,
- należy zapewnić im zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem bądź kradzieżą.


W przypadku przechowywania dokumentów w formie elektronicznej muszą być one zabezpieczone przed możliwością wprowadzenia do nich modyfikacji, Nieupoważnionym rozpowszechnianiem oraz uszkodzeniem bądź zniszczeniem.