Archiwum czerwiec 2016


Doradztwo finansowe 
cze 27 2016 Brak obowiązku sporządzenia sprawozdania...

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których roczne przychody netto nie przekroczą w walucie polskiej 1,2 mln euro; mogą wybrać sposób prowadzenia ewidencji księgowej – księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wybierając prowadzenie ewidencji w formie PKPiR nie mają one obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, o czym muszą – zgodnie z przepisami z 2015 roku – poinformować KRS w stosownym oświadczeniu.  

 
Przepisy Ustawy o rachunkowości mówią o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego wskazując osobę za to odpowiedzialną (kierownika jednostki) i termin, w którym ostatecznie powinno być złożone oświadczenie (w ciągu 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy). 
 
W tym roku oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego spółki prowadzące PKPiR w 2015 roku, muszą złożyć do 30 czerwca 2016 roku. 
 
Oświadczenie może być złożone na druku KRS-Z30 (jeśli wniosek o wpis dotyczy tylko złożenia tego oświadczenia) lub KRS-ZN (jeśli jednostka składa oświadczenie przy okazji rejestrowania w KRS zmiany swoich danych). 

doradztwo : : księgowość, spółki, rodzaje spółek, spółki jawne, spółki partnerskie, pkpir, sporządzanie sprawozdań
Doradztwo finansowe 
cze 15 2016 Zmiany w Ustawie o Rachunkowości!

Dla wielu przedsiębiorców księgowość kojarzy się tylko z ciągłymi papierami i formalnościami księgowymi. Jest to w skrócie mówiąc wielkie obciążenie dla jednostki oraz osoby nadzorującej prowadzoną działalność gospodarczą. Ustawodawca wprowadzając zmiany stara się w dużym stopniu ułatwić prowadzoną księgowość.

 

Art. 73 ustawy 2 mówi o tym, że jednostka może dokonać archiwizacji dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych, pozwalające zachować trwałość dokumentów jedynie po zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym. Wgłębiając się w ten przepis, ustawodawca doszedł jednak do wniosku, że archiwizacja dowodów księgowych może nastąpić zaraz po ich powstaniu, co w dużej mierze przyczyni się do usprawnienia działania firmy.

 

Zmiana ta ma pozwolić przedsiębiorcom łatwiejszą archiwizację dowodów księgowych, a zarazem pozwolić obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki wprowadzonemu uproszczeniu, zarządzanie dokumentami zaraz po ich powstaniu dla wielu z nich przyniesie korzyści nie tylko finansowe, ale w dużej mierze gospodarcze związane z bezpieczeństwem przechowywania dowodów.

doradztwo : : księgowość, dowody księgowe, ustawa o rachunkowości, prowadzenie ewidencji księgowej, dokumentacja księgowa, archiwizacja dowodów
Doradztwo finansowe 
cze 06 2016 Kiedy tak naprawdę spółka osobowa może...

Prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki osobowej czyli spółki jawnej, komandytowej czy partnerskiej powinieneś wiedzieć, że istnieje możliwość regulowania ze swojego rachunku bankowego zobowiązania podatkowego wspólników. Jednak ważne jest, aby kwota podatku nie przekroczyła 1000 zł. Ograniczenie te nie ma zastosowania w przypadku spółek cywilnych, które nie należą do spółek osobowych.

 

Obowiązek zapłaty zaliczek na podatek dochodowy odprowadzany do Urzędu Skarbowego leży w kompetencji podatnika. Zobowiązania podatkowe mają charakter osobisty, w takim razie powinno być regulowane w interesie każdego wspólnika.

 

Jak do tej pory to właśnie podatnik zobowiązany był do spłacania swojego podatku, w praktyce jednak wyglądało to w ten sposób, że pod wpływem orzecznictwa sądów administracyjnych uznawano za dopuszczalne wpłaty przez posłańców będących wyręczycielami, którzy w imieniu podatnika i z jego środków finansowych przekazywali odpowiednią kwotę do US.

 

Zmiany weszły wraz z nowym rokiem, od teraz osobowe spółki handlowe już oficjalnie mogą spłacać zobowiązania swoich wspólników ze swojego konta. Potwierdza to art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej.

 

Ważne jest, aby wpłata podatku nie przekraczała 1 000 zł, gdyż w takich przypadkach uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków wspólnika. Wpłata musi nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami przykładowo w odpowiednim terminem zapłaty.

doradztwo : : wspólnik, działalność gospodarcza, obowiązek podatkowy, podatek dochodowy, podatnik, finanse firmy