Archiwum luty 2016


lut 26 2016 Podatek bankowy

Coraz częściej słyszy się o ustawie, która reguluje wprowadzenie podatku bankowego w naszym kraju. Kraj podzielił się na grupy – jedni za, drudzy przeciw. Jak to zawsze. Ostateczna decyzja zapadła taka, że podatek został wprowadzony.


Co opodatkowuje ten rodzaj podatku?

Podatek bankowy nakładany jest na banki. Podstawą najczęściej są zyski lub aktywa.


Od kiedy?

Podatek zaczął obowiązywać od lutego. Jego wysokość to 0,44% sumy aktywów.


Kto jest zobligowany do zapłaty?
- Banki
- SKOK-i
- firmy ubezpieczeniowe
- firmy pożyczkowe

 

lut 04 2016 Czym jest REGON?

Samo słowo „REGON” jest akronimem od Rejestru Gospodarki Narodowej. Nie na tym jednak skupiony będzie dzisiejszy post, zatem przejdźmy do sedna...


REGON, a więc Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej jest prowadzony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jednakże pod pojęciem REGON-u kryje się również dziewięciocyfrowy numer przypisywany podmiotom gospodarki narodowej, który prowadzony jest we wspomnianym wcześniej rejestrze.


Rejestr REGON jest zbiorem na bieżąco poddawanym różnego rodzaju aktualizacjom na temat wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, które prowadzone są w systemie informatycznym w ramach bazy danych.


Podmiotami zobowiązanymi do wpisania się do rejestru REGON są:
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej,
- osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą,
- osoby fizyczne prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne,
- jednostki lokalne związane ze wspomnianymi wyżej podmiotami.


Ciekawostka!

Każdej osobie fizycznej numer REGON przypisywany jest raz na zawsze, w momencie pierwszej rejestracji w rejestrze. Jeżeli przedsiębiorca zlikwiduje swoją działalność, a po pewnym czasie będzie chciał założyć nową, zupełnie inną, jego REGON nie ulegnie zmianie.