Archiwum 28 stycznia 2016


sty 28 2016 NIP - co to takiego?

O NIP- ie słyszy się często, dlatego może najwyższa pora wyjaśnić to pojęcie, NIP to Numer Identyfikacji Podatkowej. Służy on właśnie do identyfikowania podatników w Polsce. Od 1 września 2011 osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie posiadają numeru NIP, ponieważ za ich identyfikator podatkowy służy PESEL.


Numer Identyfikacji Podatkowej składa się z dziesięciu cyfr. Pierwsze trzy cyfry oznaczają kod urzędu skarbowego, który nadał dany numer. Ostatnia cyfra jest natomiast cyfrą kontrolną obliczaną w następujący sposób:


1. Pomnożyć każdą z pierwszych dziewięciu cyfr odpowiednio przez wagi: 6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7.


2. Zsumować wyniki mnożenia.


3. Obliczyć resztę z dzielenia przez 11


4. NIP jest tak generowany, aby nigdy w wyniku tego dzielenia nie wyszła liczba 10.