Ostatnie Wpisy

Zmiany w prowadzeniu KPiR 13. kwietnia 2017 11:18:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Do kwietnia 2016 roku przedsiębiorcy prowadzący księgowość w formie KPiR mieli obowiązek wydruku księgi, która była sporządzana w formie elektronicznej. Obowiązywało to także w przypadku biur rachunkowych, które prowadziły księgi przychodów i rozchodów. Jednak w wyniku wprowadzonych zmian, zniesiono ten obowiązek. W przepisach określono również, że podatkową księgę przychodów i rozchodów można przechowywać na informatycznych nośnikach danych.


Zmiany w zakresie prowadzenia KPiR obejmują aktualizację wzoru księgi. Wprowadzono bowiem dodatkową kolumnę (nr 16), służącą do ewidencji kosztów związanych z pracami badawczo-rozwojowymi. Do wzoru muszą dostosować się wszyscy przedsiębiorcy rozpoczynający działalność po wprowadzeniu zmian oraz prowadzący już wcześniej tą formę księgowości, od nowego roku podatkowego.


Zmiany w zasadach prowadzenia księgowości i rozliczenia podatków czekają również ryczałtowców!


Po więcej ciekawych informacji zapraszamy na naszą stronę - wystarczy KLIKNĄĆ!

Prowadzisz KPiR - nie zapomnij o tym! 03. kwietnia 2017 11:44:00
linkologia.pl spis.pl

Prowadzenie KPiR jest najbardziej popularnym sposobem prowadzenia księgowości w formie uproszczonej. Prowadząc księgowość w ten sposób nie można zapomnieć o kilku ważnych rzeczach. Oto krótkie przypomnienie...


Księgę należy otwierać każdorazowo na dzień 1 stycznia nowego roku podatkowego.


Jeżeli prowadziło się wcześniej księgowość w innej formie, należy pamiętać o złożeniu stosownego zawiadomienia do naczelnika Urzędu Skarbowego. Należy wykonać to w terminie do 20 dni od dnia jej założenia. Gdy księgowość prowadzona jest przez biuro rachunkowe, nie można zapomnieć o zgłoszeniu tego faktu do Urzędu Skarbowego, w terminie do 7 dni od sporządzenia umowy z biurem rachunkowym. Prowadząc księgowość w formie KPiR nie można zapomnieć o prowadzeniu dodatkowych ewidencji: środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, ewidencji sprzedaży VAT lub ewidencji sprzedaży i zakupu VAT oraz ewidencji wynagrodzeń.

Urlop wypoczynkowy 23. marca 2017 09:51:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Jeśli jesteś osobą pracującą, to zapewne wiesz, jak bardzo potrafi to wyczerpać człowieka. Każdemu należy się odpoczynek. Dlatego właśnie istnieje urlop wypoczynkowy. Warunkiem posiadania prawa do urlopu wypoczynkowego jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi określoną ilość dni urlopu, za który osoba dostanie wynagrodzenie o takiej samej wysokości, jak gdyby uczęszczał do pracy. Jest to szansa na wytchnienie oraz spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Długość przysługującego urlopu zależy od stażu pracy. Przedstawia się on następująco:
- 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
- 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.


Duże znaczenie przy stażu pracy ma również okres nauki. W zależności od rodzaju szkoły, do stażu dolicza się 3, 4, 5, 6 lub 8 lat.

Forma rejestrowa 13. marca 2017 11:20:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl
Forma rejestrowa jest jedną z ręcznych technik stosowaną przy zapisach w księgach rachunkowych. Jest ona stosowana do operacji masowych, w których występuje wiele dowodów księgowych danego typu.
 
Przy tej formie ewidencji, podstawowym urządzeniem księgowym jest rejestr, który odzwierciedla w pełni przebieg operacji w czasie. Liczba rejestrów może być różna, nawet kilkanaście (np. zakupu, bankowy, kosztów, itp.)
 
Zalety formy rejestrowej to:
bieżące księgowanie dokumentów w rejestrach według poszczególnych zagadnień - duża przejrzystość,
możliwość podziału pracy wśród wielu pracowników,
graniczenie liczby zapisów na kontach syntetycznych.
Formy księgowości 02. marca 2017 11:00:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Księgowość polega na dokumentowaniu wszystkich operacji gospodarczych zaistniałych w czasie prowadzenia działalności przez jednostkę. 

Księgowość dzieli się na pełną oraz uproszczoną. 

Pierwszy podział to pełna księgowość, która przeznaczona jest dla spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych bez względu na osiągany obrót. W tym przypadku przedsiębiorstwo dokumentuje swoje zdarzenia w księdze handlowej.

Drugi podział to uproszczona księgowość i przezaczona jest dla pozostałych spółek pod warunkiem, że nie przeproczą one limitu - 1 200 000 EURO, w przeliczeniu na złotówki. Tutaj natomiast firmy rozliczają się za pomocą karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź księgi przychodów i rozchodów. 

metamorfoza2014 | sfw | koyotka | kjokodylek | legetoj | Mailing