Ostatnie Wpisy

Urlop wypoczynkowy 23. marca 2017 09:51:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Jeśli jesteś osobą pracującą, to zapewne wiesz, jak bardzo potrafi to wyczerpać człowieka. Każdemu należy się odpoczynek. Dlatego właśnie istnieje urlop wypoczynkowy. Warunkiem posiadania prawa do urlopu wypoczynkowego jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi określoną ilość dni urlopu, za który osoba dostanie wynagrodzenie o takiej samej wysokości, jak gdyby uczęszczał do pracy. Jest to szansa na wytchnienie oraz spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Długość przysługującego urlopu zależy od stażu pracy. Przedstawia się on następująco:
- 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
- 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.


Duże znaczenie przy stażu pracy ma również okres nauki. W zależności od rodzaju szkoły, do stażu dolicza się 3, 4, 5, 6 lub 8 lat.

Forma rejestrowa 13. marca 2017 11:20:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl
Forma rejestrowa jest jedną z ręcznych technik stosowaną przy zapisach w księgach rachunkowych. Jest ona stosowana do operacji masowych, w których występuje wiele dowodów księgowych danego typu.
 
Przy tej formie ewidencji, podstawowym urządzeniem księgowym jest rejestr, który odzwierciedla w pełni przebieg operacji w czasie. Liczba rejestrów może być różna, nawet kilkanaście (np. zakupu, bankowy, kosztów, itp.)
 
Zalety formy rejestrowej to:
bieżące księgowanie dokumentów w rejestrach według poszczególnych zagadnień - duża przejrzystość,
możliwość podziału pracy wśród wielu pracowników,
graniczenie liczby zapisów na kontach syntetycznych.
Formy księgowości 02. marca 2017 11:00:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Księgowość polega na dokumentowaniu wszystkich operacji gospodarczych zaistniałych w czasie prowadzenia działalności przez jednostkę. 

Księgowość dzieli się na pełną oraz uproszczoną. 

Pierwszy podział to pełna księgowość, która przeznaczona jest dla spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych bez względu na osiągany obrót. W tym przypadku przedsiębiorstwo dokumentuje swoje zdarzenia w księdze handlowej.

Drugi podział to uproszczona księgowość i przezaczona jest dla pozostałych spółek pod warunkiem, że nie przeproczą one limitu - 1 200 000 EURO, w przeliczeniu na złotówki. Tutaj natomiast firmy rozliczają się za pomocą karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź księgi przychodów i rozchodów. 

Metoda kasowa 02. marca 2017 09:27:00
linkologia.pl spis.pl

Metoda kasowa, podobnie jak i memoriałowa, jest metodą rozliczania podatku VAT.


Jest to metoda uznawana za bardziej korzystną od memoriałowej. Obowiązek rozliczenia podatku VAT następuje bowiem dopiero po otrzymaniu zapłaty od Klienta, a nie w momencie dostarczenia produktu, czy wykonania usługi. Takie rozwiązanie pozwala na zachowanie płynności finansowej i nie nakłada na sprzedawcę powinności zasięgnięcia po własne środki zdobyte z innych świadczeń, podczas gdy Klient opóźnia się z uregulowaniem płatności. Obowiązek podatkowy pojawia się w tej metodzie w momencie, w którym nastąpiła zapłata. Jeśli abonent nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, wtedy obowiązek podatkowy musi pojawić się nie później niż 180 dni od wydania towaru/ usługi. Metoda kasowa przysługuje wyłącznie “małym podatnikom”. Należą do nich firmy, których wartość sprzedaży w minionym roku podatkowym nie przekroczyła 1,2 mln euro.


Metoda kasowa nie jest jednak korzystna dla “małych podatników”, którzy mają problemy z płynnością finansową i nie regulują terminowo swoich zobowiązań względem dostawców. VAT z faktury zakupowej mogą bowiem odliczyć tylko wtedy, gdy zapłacą sprzedawcy.

Prowadzenie księgowości w spółkach 20. lutego 2017 11:03:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Spółki są najczęściej wybieranymi formami prawnymi przedsiębiorstw. Decydują się na nie zarówno osoby prowadzące biznes samodzielnie oraz grupy przedsiębiorców. Niektóre wybierane są do prowadzenia niezwykle dużych przedsięwzięć. Inne są idealne do prowadzenia początkowo małej firmy.


Chociaż form spółek jest wiele, nie ma jednej zasady dotyczącej prowadzenia w nich księgowości. Wiadomo jest, że w spółkach będących osobami prawnymi (spółka z o.o., spółka akcyjna) obowiązkowo należy prowadzić pełną księgowość. W pozostałych formach wydawało się, że można prowadzić uproszczoną księgowość. Niestety tak nie jest. W spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych, należy również prowadzić pełną księgowość.


Jedynymi formami spółek, gdzie dopuszcza się prowadzenie uproszczonej księgowości są: spółka jawna, spółka cywilna oraz spółka partnerska. To w nich można prowadzić uproszczoną księgowość, lecz tylko do momentu, gdy nie przekracza się limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

sruba-info | szkolamagii | pergole-ogrodowe | magxqdjc | kakasia | Mailing