Ostatnie Wpisy

Wniosek o interpretację podatkową 16. sierpnia 2017 08:31:00
linkologia.pl spis.pl

Interpretację wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek podatnika, jest to tak zwana interpretacja indywidualna. 

 
Wniosek taki może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Wnioskodawca składa oświadczenie, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.   

Krajowa Informacja Skarbowa w przeciągu trzech miesięcy od otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku ma obowiązek wydać interpretację. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z jej treścią wówczas może złożyć skargę w przeciągu 30 dni od doręczenia interpretacji. W przeciągu kolejnych 30 dni może zmienić interpretację, jeżeli nie zrobi tego w tym terminie wówczas uznaje się że stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.  

Rozliczenie PIT online 08. sierpnia 2017 06:28:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Rozliczenie PIT-u online nie tylko pozwala zaoszczędzić czas, ale również uniknąć wielu błędów. W licznych przypadkach pozwala też przyspieszyć zwrot podatku.

Wiele osób obawia się jednak, iż mimo wysłania swojej deklaracji ta nie trafi do urzędu, a oni nie będą tego świadomi. Spokojnie, takie ryzyko nie istnieje o ile ma się odpowiednią wiedzę. Wysyłając rozliczenie PIT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego urząd w odpowiedzi odsyła wiadomość zwrotną czyli UPO. 

UPO to urzędowe potwierdzenie odbioru. Data jego otrzymania stanowi moment złożenia deklaracji. Potwierdzenie to warto przechowywać gdyż może okazać się przydatne podczas kontroli skarbowej. Czas jego magazynowania powinien być nie krótszy niż 5 lat, gdyż dopiero po tym okresie dochodzi do przedawnienia zobowiązania podatkowego.

UPO zazwyczaj dociera do odbiorcy w zaledwie kilka minut od momentu złożenia deklaracji. Co ważne UPO otrzyma wyłącznie podatnik, który przeszedł pozytywnie weryfikację.

Bezpłatny posiłek w delegacji - odliczenie diety 01. sierpnia 2017 07:41:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Na naszej stronie głónej znajdziesz wiele ciekawych informacji dotyczących księgowości dla firm!


Podczas podróży służbowej pracownikowi przysługują odpowiednie diety w proporcji:

- śniadanie - 25% diety,
- obiad - 50% diety,
- kolacja - 25% diety.

Pracodawca od diety może odliczyć odpowiednią część, jeżeli zapewnił pracownikowi bezpłatne wyżywienie. Taką sytuacją może być np. nocleg w hotelu, w którego cenę wliczone jest śniadanie, wykupienie przelotu w klasie business, w której serwowany jest posiłek, zorganizowanie kolacji biznesowej, w której musi uczestniczyć delegowany pracownik.

Co jednak gdy za kolację z kontrahentem zapłaci strona przeciwna? Czy w takim momencie dieta jest odliczana?
Jeżeli dane spotkanie dotyczyło realizacji zadań służbowych wówczas należy uznać, iż posiłek został mu zapewniony, a więc należy go odliczyć od diety. 
wielu pracowników nie przyznaje się jednakże do takowych sytuacji, co jest postępowaniem niewłaściwym. W razie jego wykrycia pracownik poniesie z tego tytułu konsekwencje.   
Konto bankowe dla firmy 25. lipca 2017 08:26:00
linkologia.pl spis.pl

 Nie ma żadnego przepisu, które narzucałyby na małego przedsiębiorcę obowiązek założenia firmowego konta bankowego. Jego założenie wprowadza jednak wiele dogodności przede wszystkim pozwala łatwiej, szybciej i taniej dokonywać transakcji. 


Jeżeli suma transakcji przedsiębiorcy przekracza 15000 euro wówczas przedsiębiorca musi dysponować firmowym rachunkiem bankowym.

Oto kilka kwestii, które należy przeanalizować wybierając konto bankowe:

1. Nie musisz zakładać konta bankowego. Konta osób prywatnych bardzo często wystarczą jednocześnie są one znacznie tańsze.
2. Uważaj na operacje, które mogą generować dodatkowe koszty.
3. Sprawdź, czy banki nie dodają do swoich usług dodatkowych płatnych produktów np. ubezpieczenia karty.
4. Sprawdź czy otwarcie i zamknięcie konta jest darmowe.
5. Czy bank oferuje dostęp do bankowości mobilnej.
6. Czy istnieje możliwość szybkich przelewów.     
linkologia.pl spis.pl

Sprawozdanie finansowe służy przedstawieniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowych i objaśnień.

Sporządza się je na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. 
Do sporządzenia sprawozdania finansowego zobowiązane są spółki prowadzące pełne księgi rachunkowe. Obowiązek ten z kolei w konkretnej firmie ma dopełnić kierownik. Kolejno niezbędne jest go zatwierdzenie, czym zajmuje się organ zatwierdzający, czyli organ założycielski lub właściciel (w przypadku spółek jednoosobowych). 

Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia bilansowego. Następnie organy zatwierdzające mają kolejne 3 miesiące na zatwierdzenie sprawozdania. Należy je złożyć w urzędzie skarbowym w przeciągu 10 dni w przypadku spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością oraz do 30 kwietnia w przypadku spółek osobowych prowadzących pełne księgi. 
W sądzie rejestrowym niezależnie od rodzaju spółki muszą być złożone do 15 dni.

Nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego to wykroczenie skarbowe. W takim przypadku należy złożyć je jak najszybciej wraz z oświadczeniem o popełnieniu wykroczenia. “Procedura czynnego żalu” może pozwolić jednostce ominąć kary za nieterminowe złożenie deklaracji.  

dark-templar | jan23 | sloneczko13000 | ramonesska | pisanieprac | Mailing