Ostatnie Wpisy

Prowadzenie księgowości w spółkach 20. lutego 2017 11:03:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Spółki są najczęściej wybieranymi formami prawnymi przedsiębiorstw. Decydują się na nie zarówno osoby prowadzące biznes samodzielnie oraz grupy przedsiębiorców. Niektóre wybierane są do prowadzenia niezwykle dużych przedsięwzięć. Inne są idealne do prowadzenia początkowo małej firmy.


Chociaż form spółek jest wiele, nie ma jednej zasady dotyczącej prowadzenia w nich księgowości. Wiadomo jest, że w spółkach będących osobami prawnymi (spółka z o.o., spółka akcyjna) obowiązkowo należy prowadzić pełną księgowość. W pozostałych formach wydawało się, że można prowadzić uproszczoną księgowość. Niestety tak nie jest. W spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych, należy również prowadzić pełną księgowość.


Jedynymi formami spółek, gdzie dopuszcza się prowadzenie uproszczonej księgowości są: spółka jawna, spółka cywilna oraz spółka partnerska. To w nich można prowadzić uproszczoną księgowość, lecz tylko do momentu, gdy nie przekracza się limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgowość w 2016 roku 09. lutego 2017 10:40:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Narodowy Bank Polski opublikował średni kurs euro na 2016 rok. Przyczyni się to do zmian w księgowości w 2016 roku. Zmiany będą dotyczyć wysokości limitów księgowych: rozliczeń z podatku VAT, prowadzenia pełnej księgowości, jednorazowego odpisu amortyzacyjnego oraz rozliczeń bezgotówkowych.

Nowy średni kurs euro na dzień 30 września 2015 roku wyniósł 4.2437 złotych.

Jednostki, których wartość przychodów za 2015 r. osiągnie kwotę 5 092 440 zł (1 200 000 euro), będą zobowiązane do zaprowadzenia od dnia 1 stycznia 2016 r. ksiąg rachunkowych. Są to jednocześnie przedsiębiorcy mający status małego podatnika na potrzeby podatku VAT, CIT oraz PIT.

Dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego będzie możliwe, gdy jego wartość początkowa środka trwałego nie przekroczy 212 000 złotych (50 000 euro).

Rozliczanie w formach bezgotówkowych będzie dopuszczalne, gdy wartość jednorazowej transakcji nie przekroczy 64 106 złotych (15 000 euro).

Odliczenia od podatku CIT 30. stycznia 2017 14:34:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Zapraszamy na naszą stronę główną - TUTAJ!

Rozliczające się na podstawie podatku CIT przedsiębiorstwa nie mają możliwości takich odliczeń od podatków, jak osoby fizyczne. Przysługuje im prawo do odliczenia od zobowiązania podatkowego tylko:
- darowizny na cele pożytku publicznego lub kultu religijnego w wartości maksymalnie 10% podatku,
- straty z lat ubiegłych w ciągu kolejnych 5 lat po jej w otrzymaniu, w wartości nie przekraczającej 50% straty w roku odliczenia.


W przypadku przekazania darowizny o wartości mniejszej niż wartość zobowiązania, od podatku dochodowego można odpisać tylko wartość faktycznej darowizny.


Możliwość odliczeń od podatku dochodowego to tylko jedno z nielicznych przywilejów podatników.

Błędy popełniane w księgowości! 19. stycznia 2017 14:18:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Często zdarza się, że przedsiębiorcy chcą zaoszczędzić i decydują się na prowadzenie samodzielnej księgowości. Niestety jeżeli właściciel firmy nie zna przepisów prawa i ich zastosowania, to kończy się to coraz to większymi problemami i w finalnym efekcie sprawia to, że koszty rosną. Jakich błędów lepiej się wystrzegać?

Prowadzenie księgowości w firmie wymaga od przedsiębiorcy ciągłej aktualizacji wiedzy, dzięki której ten będzie stosował legalne, zgodne z prawem rozwiązania. Brak doświadczenia jednak sprawia, że wyuczona teoria nie wystarcza do właściwie prowadzonej księgowości.

Najczęściej pojawiające się błędy księgowe:
- błędy merytoryczne,
- nieuprawnione wrzucanie w koszty uzyskania przychodu niektórych wydatków,
- rozliczanie wydatków w nieodpowiednich okresach,
- nieterminowe składanie deklaracji,
- zbyt krótki okres przechowywania dowodów księgowych,
- błędy w rozliczeniu VAT.

Jeżeli przedsiębiorcy zależy na bezpieczeństwie firmy, to najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy biura rachunkowego.

Obsługa księgowa firm stworzona jest dla osób stawiających na profesjonalizm.

Korzyści z outsourcingu 09. stycznia 2017 13:58:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Większość przedsiębiorców, którzy planują skorzystać z usług firm zewnętrznych (tzw. outsourcingowych), wcześniej analizuje wszelkie możliwe korzyści, które będą mogły odczuć prowadzone przez nich firmy.


Nie da się ukryć faktu, iż w pierwszej kolejności usługi outsourcingowe wiążą się ze znaczną redukcją kosztów, co jak najbardziej jest zgodne z prawdą. Osoby myślące, że aby skorzystać z usług na najwyższym poziomie, trzeba zapłacić słone pieniądze, są w ogromnym błędzie. Otóż jak się okazuje outsourcing jest rozwiązaniem zarówno bardzo tanim, jak i precyzyjnym i w pełni profesjonalnym.


Zatrudnienie firmy outsourcingowej daje przedsiębiorcy możliwość skoncentrowania się na głównych priorytetach obranych przez daną firmę, których prawidłowa realizacja znacznie przybliża przedsiębiorstwo do osiągnięcia sukcesu.


Podsumowując, do korzyści związanych z outsourcingiem zaliczamy:
- realizację głównych celów firmy,
- znaczną redukcję kosztów,
- obsługę wykształconych i doświadczonych ekspertów,
- usprawnienie działania poszczególnych sektorów firmy.

melisa | klasa3e-gim1 | tushibaclan | co-w-gabinecie-piszczy | nuc | Mailing