Ostatnie Wpisy

Dlaczego powstała rachunkowość? 22. czerwca 2017 09:57:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

 Prowadząc firmę zobowiązani jesteśmy do prowadzenia jej księgowości. Bardzo często wydaje nam się ona zupełnie niepotrzebna i kłopotliwa. Zastanów się jak często zadawałeś sobie pytanie kto i w jakim celu ją wymyślił?

Wbrew możliwych przypuszczeń celem rachunkowości nie jest tylko skomplikowanie Ci życia :)

Potrzeba wykształcenia się rachunkowości pojawiła się już w starożytności. Jej zalążkiem była konieczność ewidencji różnych zjawisk, gdyż jak wiadomo pamięć ludzka niestety często zawodzi. Wraz z rozwojem handlu we włoskich miastach w tym Genui, Wenecji i Florencji, z krajami śródziemnomorskimi oraz Bliskiego Wschodu nastąpił ogromny rozkwit rachunkowości. Umocniony został dodatkowo rozwojem kolonializmu i przeprowadzaniem kampanii handlowych.


Rachunkowość do dzisiejszego dnia odgrywa ogromną rolę w świecie biznesu, gdyż pozwala dokumentować transakcje firmy, ukazuje jej stan faktyczny, a także zaplanować dalsze działania. 

Księgowość uproszczona 08. czerwca 2017 12:14:00
linkologia.pl spis.pl

Księgi rachunkowe to jedna z metod prowadzenia księgowości w firmach. Oprócz niej istnieją jeszcze uproszczone metody, dedykowane mniejszym przedsiębiorcom. Jest to dla nich duże ułatwienie w prowadzeniu działalności.

Mogą oni zamiast prowadzenia wiele ksiąg rachunkowych i otwierania kont księgowych, prowadzić łatwiejszą księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów, a w przypadku wyboru karty podatkowej wystarczy tylko że, odczytają kwotę zobowiązania i sporządzą właściwą deklarację. Mimo takiego udogodnienia nie wszyscy przedsiębiorcy mogą z tego korzystać. Przepisy stanowią że, oprócz wszystkich przekraczających limit księgowy oraz zobowiązanych do prowadzenia pełnej rachunkowości, wykluczają również duże grono osób, które nie mogą prowadzić księgowości w formie ryczałtu lub karty podatkowej.

Podsumowując – uproszczone formy księgowości to:
1. Karta podatkowa
2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
3. Księga przychodów i rozchodów

Chociaż ich prowadzenie jest łatwe, można zlecić to zadanie biurom rachunkowym, by móc się całkowicie skupić na prowadzeniu podstawowej działalności firmy.

Komu powierzyć prowadzenie księgowości? 29. maja 2017 09:21:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami dotyczącymi firmowej księgowości!

Księgowość to tak ważna sprawa w każdej firmie, że nie może być powierzona byle komu. Jakie wyjścia ma więc przedsiębiorca? Kto może zająć się prowadzeniem księgowości w jego firmie?


Częstym sposobem stosowanym głównie w małych firmach jest samodzielne zajmowanie się prowadzeniem księgowości przez właściciela. Być może jest to sposób na oszczędności jednak czy właściwy? Zajmujący się tym przedsiębiorca nie ma czasu, by maksymalnie skoncentrować się na zarządzaniu firmą. Może mieć to nie przyjemne konsekwencje, zwłaszcza w przypadku kiedy rachunkowość prowadzona jest w formie księgi rachunkowej, gdyż to zadanie wiąże się dużym zakresem obowiązków.


Kolejną osobą bądź osobami, które mogą prowadzić pełną księgowość w firmie są zatrudnieni księgowi. Jest to sposób by uniknąć obowiązku, jednak bardzo kosztowny. Przyjmowanie do pracy nowych osób wiąże się z wysokimi wydatkami na wynagrodzenia oraz odpowiednie wyposażenie miejsca pracy. Czy jest to dobry sposób? Raczej nie. Na takie rozwiązania pozwolić mogą sobie tylko większe przedsiębiorstwa.


Jaki jest więc najlepszy sposób na prowadzenie rachunkowości? Odpowiedź jest prosta – biuro rachunkowe. Osoby, które zdecydują się na taki wybór nie tylko nie będą musiały zajmować się tą dziedziną, lecz także zmniejszą koszty działalności. Korzystanie z oferty biura rachunkowego wiąże się tylko z opłatą za wykonanie usługi księgowej. Wybór biura rachunkowego jest więc najlepszym rozwiązaniem – skorzystaj z niego!

Obowiązkowe badanie księgowe 15. maja 2017 09:11:00
linkologia.pl spis.pl

 

Ustawa o rachunkowości stanowi, że obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego podlegają następujące jednostki, które spełnią 2 z poniższych warunków:
- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie co najmniej 50 osób,
- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej przekroczy równowartości 2 500 000 złotych,
- przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej przekroczą równowartości 5 000 000 złotych.

Wykonywaniem badań sprawozdań finansowych zajmują się biegli rewidenci, czyli inaczej audytorzy. Wykonywane przez nich zadanie nazywane jest fachowo audytem księgowym bądź finansowym. Polega na przeprowadzaniu badań i testów, które mają wykazać rzetelność oraz jasność sporządzonego dokumentu. Służy to nie tylko ochronie użytkowników tych informacji, ale również wychwyceniu błędów, które mogą mieć wpływ na gorsze działanie jednostki.

Z audytu księgowego korzystają również przedsiębiorstwa i organizacje nie zobowiązane do tego. Zainteresowanych takimi usługami zapraszamy do skontaktowania się z naszą firmą.

linkologia.pl spis.pl

Spółka cywilna również zobowiązana jest do prowadzenia księgowości. Może prowadzić księgowość na dwa sposoby. Jeżeli nie przekroczy limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych, może korzystać z uproszczonej rachunkowości. Natomiast od momentu przekroczenia limitu księgowego musi prowadzić księgowość w formie pełnej, czyli za pomocą księgi rachunkowej.


Prowadzenie księgowości w spółce cywilnej w formie uproszczonej możliwe jest w jednej z trzech form. Należą do nich księga przychodów i rozchodów – dostępna dla wszystkich prowadzących spółkę cywilną i najczęściej wybierana, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa dostępna dla niektórych przedsiębiorców, spełniających dodatkowe warunki.


Prowadzenie księgowości w spółce cywilnej w formie pełnej jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Częściej takie firmy przekształcają się w inne spółki, osiągając bardzo wysokie dochody. Jednak jeżeli zdarzy się przypadek, gdzie spółka cywilna będzie prowadzić pełną rachunkowość, zadaniem kierownika jednostki będzie założenie księgi rachunkowej i w niej ewidencjonowanie operacji gospodarczych. Pod koniec roku obrachunkowego trzeba będzie wykonać sprawozdanie finansowe, a następnie złożyć w Urzędzie Skarbowym i KRS (nawet jeżeli spółka nie była tam rejestrowana).

skipi99 | zabawkidlachlopca2 | oloonia | cobra-doc | mama-filipa | Mailing