Archiwum 30 sierpnia 2017


sie 30 2017 Umowy terminowe - ograniczenia

Po więcej informacji o księgowości zapraszamy na nasza stronę główną!

Zawieranie umów terminowych pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem uległo sporym ograniczeniom. Domagały się tego przede wszystkim związki zawodowe. Aktualnie łączna liczba tego typu umów zawartych między tymi stronami nie może przekroczyć trzech. Nie mogą być również podpisywane na zbyt długi okres czasu, bez względu na ich ilość czas ich zawarcia nie może przekroczyć 33 miesięcy. 


Co stanie się gdy przedsiębiorca będzie próbował zawrzeć czwartą umowę terminową? Wówczas zostanie ona przekształcona w umowę na czas nieokreślony, której maksymalny czas trwania będzie wynosił 3 miesiące.

Oczywiście będą występować także wyjątki. Podpisać umowę na czas określony w konkretnych sytuacjach np. w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika i zatrudnienia jego zastępcy, wykonywania pracy sezonowej bądź dorywczej.

Zasady wypowiedzenia również uległy zmianie. Jego długość będzie zależała od długości zatrudnienia. Jeśli pracownik był zatrudniony na okres krótszy niż pół roku to wypowiedzenie należy wręczyć nie później niż 2 tygodnie przed ustaniem współpracy. Gdy okres dotyczy okresy od 6 miesięcy do trzech lat wypowiedzenie będzie trwało miesiąc, a powyżej trzech lat 3 miesiące.   
  
doradztwo : : umowy_terminowe, umowa_na_czas_nieokreślony, ograniczenia_w_umowach