Archiwum 16 sierpnia 2017


sie 16 2017 Wniosek o interpretację podatkową

Interpretację wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek podatnika, jest to tak zwana interpretacja indywidualna. 

 
Wniosek taki może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Wnioskodawca składa oświadczenie, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.   

Krajowa Informacja Skarbowa w przeciągu trzech miesięcy od otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku ma obowiązek wydać interpretację. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z jej treścią wówczas może złożyć skargę w przeciągu 30 dni od doręczenia interpretacji. W przeciągu kolejnych 30 dni może zmienić interpretację, jeżeli nie zrobi tego w tym terminie wówczas uznaje się że stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.  

doradztwo : : księgowość, podatki, interpretacja podatkowa