lut 23 2015 Jeżeli nie KPiR to może Księgi Rachunkowe?...

W poprzednim wpisie opisywałam jakie konsekwencje wynikają z prowadzenie KPiR. Teraz przybliżę wam trochę temat Ksiąg Rachunkowych.


Ogólnie mówiąc Księgi Rachunkowe to pełna księgowość. Obowiązkowo prowadzić je muszą spółki z o.o. oraz spółki akcyjne bez względu na osiągany przychód. Pozostałe formy działalności gospodarczej zobowiązane są prowadzić księgi handlowe w czasie, gdy ich przychód za poprzedni rok obrotowy przekroczy kwotę 1 200 000 EURO.


Ustawa o rachunkowości dokładnie mówi, iż w czasie prowadzenia ksiąg handlowych zewidencjonowane muszą być wszystkie operacje gospodarcze, należności i zobowiązania a także koniecznie musi być prowadzona ewidencja poszczególnych obszarów działalności gospodarczej.


Każda jednostka prowadząca księgi handlowe zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego, czyli opracować bilans oraz stworzyć rachunek zysków i strat.


To właśnie dzięki tym czynnością w stanie jesteś w pełni ukazać swoją sytuację finansową.