mar 02 2017 Formy księgowości

Księgowość polega na dokumentowaniu wszystkich operacji gospodarczych zaistniałych w czasie prowadzenia działalności przez jednostkę.


Księgowość dzieli się na pełną oraz uproszczoną.


Pierwszy podział to pełna księgowość, która przeznaczona jest dla spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych bez względu na osiągany obrót. W tym przypadku przedsiębiorstwo dokumentuje swoje zdarzenia w księdze handlowej.


Drugi podział to uproszczona księgowość i przezaczona jest dla pozostałych spółek pod warunkiem, że nie przeproczą one limitu - 1 200 000 EURO, w przeliczeniu na złotówki. Tutaj natomiast firmy rozliczają się za pomocą karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź księgi przychodów i rozchodów.