Kategoria: Doradztwo finansowe

Kasy fiskalne - zmiany w 2018 roku 29. grudnia 2017 09:55:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Największą zmianą zaplanowaną na 2018 rok w odniesieniu do kas fiskalnych stanowi wprowadzenie kas fiskalnych online, co ma przyczynić się do bieżącego kontrolowania dokonywanej sprzedaży i eliminacji oszustw podatkowych. Pozwoli to także na elektroniczne archiwizowanie paragonów w pamięci kasy.

 W nadchodzącym roku wprowadzonych zostanie jednak jeszcze kilka innych zmian w tym zakresie:
1. Kasy fiskalne zostaną połączone z Centralnym Repozytorium Kas przy pomocy systemu teleinformatyczne.
2. Ulgi na zakup kasy fiskalnej zostanie podniesiona do 90% wartości netto, jednak z ograniczeniem do kwoty 1000 zł.
3. Ważność potwierdzenia kasy z kopią elektroniczną zostanie skrócona do 31.12.2022 roku natomiast w przypadku kopii papierowej do 31.12.2019 roku.
4. Wydłużony zostanie okres zwrotu ulgi za zakup kasy fiskalnej do 4 lat.
5. Wystawianie faktur do paragonu będzie możliwe tylko gdy na paragonie zarejestrowanym ujęty zostanie numer identyfikacji podatnika na potrzeby podatki VAT.

Odwrotne obciążenie 15. grudnia 2017 08:50:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu obowiązku rozliczenia się z podatku VAT ze sprzedawcy usługi lub towaru na nabywcę tego dobra. Procedura odwrotnego obciążenia stosowana jest do towarów i usług, które znajdują się na liście znajdującej się w załączniku do ustawy o podatku VAT.


Możliwość stosowania odwrotnego obciążenia występuje, gdy:
- sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT,
- nabywca jest czynnym podatnikiem VAT,
- transakcja zawierana pomiędzy podmiotami nie jest zwolniona z opodatkowania,
- wartość sprzedawanych towarów i usług nie przekracza 20 tys. złotych.


Stosowanie odwrotnego obciążenia zobowiązuje przedsiębiorcę do przygotowania informacji podsumowując, która obejmuje transakcje objęte odwrotnym obciążeniem. Informacja ta musi zawierać:
- dane podatnika składającego deklarację,
- dane podatnika, który nabywa towary lub usługi,
- łączną wartość sprzedanych towarów lub usług.


Informację podsumowującą wraz z deklaracją okresową należy złożyć do 25 dnia, kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Przeczytaj też ten wpis!Należności ZUS – umorzenie 08. grudnia 2017 07:21:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorcy nie są w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Istnieją dwie opcje, z których przedsiębiorcy mogą skorzystać – rozłożenie płatności na raty lub jej umorzenie.

Aby umorzenie długu było możliwe musi zostać stwierdzona całkowita nieściągalność należności.
Można mówić o niej kiedy przedsiębiorca nie posiada majątku trwałego ani żadnych środków finansowych. Jeśli dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji finansowej może podjąć próbę udowodnienia, że po spłaceniu należności nie będzie miał możliwości zaspokojenia swoich potrzeb życiowych.

O umorzenie długu może starać się przedsiębiorca, pełnomocnik dłużnika, małżonek odpowiadający za zadłużenie wspólnika, spadkobierca, który w spadku otrzymał odpowiedzialność za nieuregulowane zobowiązania.

Warto pamiętać o tym, że samo złożenie wniosku o umorzenie nie gwarantuje jego pozytywnego rozpatrzenia i nie powoduje zatrzymania naliczania odsetek.

Jeżeli zostanie on odrzucony, można postarać się o rozłożenie zaległości na raty.  

JPK dla mikroprzedsiębiorców 01. grudnia 2017 11:44:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Dane o swojej działalności gospodarczej w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego przesyłać do Ministerstwa Finansów będzie zobowiązana każda, nawet najmniejsza firma. Zmiana ta zacznie obowiązywać od stycznia 2018 roku.


Obowiązkowe przesyłanie JPK do Ministerstwa Finansów jest kolejnym etapem procesu systematycznego uszczelniania systemu podatkowego w Polsce. Przedsiębiorca, który od stycznia będzie zobowiązany do Przesyłania jednolitego Pliku Kontrolnego powinien poznać zasady tworzenia tych plików, sprawdzać ich zawartość u siebie oraz kontrolować dane swoich kontrahentów.


Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony i obowiązuje część podmiotów od 1 lipca 2016 roku. Przez Jednolity Plik Kontrolny należy rozumieć księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie. Przekazywane są one na żądanie organu podatkowego. Jednym z najważniejszych celów wprowadzenia JPK jest skrócenie czasu kontroli podatkowej oraz poprawienie jej wyników.


Koniec z deklaracjami podatkowymi VAT 10. listopada 2017 07:47:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Ministerstwo Finansów planuje likwidacje odrębnych deklaracji VAT oraz zastąpienie ich składania w formie odrębnego dokumentu zmodyfikowanym Jednolitym Plikiem Kontrolnym.

 

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Przez Jednolity Plik Kontrolny należy rozumieć księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane na żądanie organu podatkowego.

Od przyszłego roku zacznie obowiązywać nakaz prowadzenia i wysyłania elektronicznej ewidencji VAT przez wszystkich podatników oraz składania deklaracji VAT w formie elektronicznej. Zastąpienie tych obowiązków jednym znacznie ułatwi wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.

 

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy o VAT. Istotne jest, aby przedsiębiorcy mieli czas na przystosowanie się do planowanych zmian.