Archiwum - maja 2016

Usługi korporacyjne 27. maja 2016 10:19:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Usługi korporacyjne polegają na obsłudze firm, które potrzebują pomocy w czasie prowadzenia bądź dopiero rozpoczynania działalności gospodarczej. Skierowane są do podmiotów ceniących swój czas i starających się w maksymalny sposób wykorzystać potencjał swojej działalności. Pakiet usług korporacyjnych jest różny w zależności od poszczególnej kancelarii. Zwykle firmy świadczące tego typu usługi pomagają przedsiębiorcy już od rozpoczęcia działalności, aż po jego rozwój.

 

Usługi korporacyjne to nic innego jak outsourcing. Często występujące stwierdzenie nie koniecznie może być dla wszystkich zrozumiałe. Outsourcing, czyli usługi korporacyjne polegają na przekazaniu firmie zewnętrznej swoich obowiązków odnośnie prowadzenia biznesu.

 

Przykładowo do usług korporacyjnych zaliczamy:

 

* prowadzenie działalności gospodarczej,

zakładanie spółki lub innej formy organizacyjno-prawnej,

prowadzenie księgowości firmy,

obsługę działu kadr i płac,

zajmowanie się wszelkimi formalności związanymi z obsługą księgową,

likwidację działalności gospodarczej.

Analiza SWOT 16. maja 2016 17:10:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Analiza SWOT jest dokładną analizą, która służy do zoptymalizowania strategii zarządzania firmą. Dzięki ten analizie określone zostają najlepsze kierunki pozwalające rozwinąć firmę i zwiększyć jej efektywność. Analiza ta ma na celu określenie mocnych i słabych stron, a także rozpoznania wszelkich możliwych zagrożeń i szans.


Przedsiębiorca stosując narzędzie jakim jest SWOT musi odpowiedzieć na wiele pytać, a zwłaszcza na te, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na powodzenie w realizacji zaplanowanej inwestycji. Analiza składa się z 4 części, jej nazwa powstała od angielskich słów:


  • S – Strenghts (mocne strony)

  • W – Weaknesses (słabe strony)

  • O – Oportunities (szanse)

  • T – Threats (zagrożenia)


Analiza SWOT wykorzystywana jest głównie w czasie powstawania firmy, pozwala ona na dokładne określenie wszelkich czynników pozwalających bądź utrudniających rozpoczęcie działalności. Strategia ta może być również dużą pomocą w czasie opracowywania planów strategicznych bądź ukierunkowania profilu firmy.


Analiza SWOT pozwala świeżo ocenić sytuację i podjąć decyzję, która może w dużym stopniu zwiększyć efektywność prowadzonej działalności gospodarczej.

Umowa franczyzowa – w jaki sposób rozliczyć? 05. maja 2016 11:23:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Franczyza nazywana inaczej franchising jest systemem, w którym dwa podmioty decydują się na ciągłą i ścisłą współpracę, dzięki której zarówno jeden i drugi podmiot czerpią korzyści z zaistniałej sytuacji. Franchising polega na udostępnieniu przez jeden podmiot marki i wiedzy na temat prowadzonej działalności gospodarczej za odpowiednią cenę. Franczyzobiorca zobowiązuje się do zachowania poufności oraz systematycznego regulowania swoich zobowiązań.


Umowa franczyzowa według aktualnych przepisów podobna jest do umowy licencyjnej, dlatego też, jeżeli wartość wstępnej opłaty franczyzowej przekracza kwotę 3 500 zł, a udostępnione prawa i licencje wykorzystywane będą przez jednostkę przez okres dłuższy niż 1 rok, podatnik powinien zaliczyć ją jako wartość niematerialną i prawną.


Wartości Niematerialne i Prawne podobnie jak inne składniki majątku trwałego podlegają amortyzacji, w związku z tym przedsiębiorca prowadząc Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów ma prawo amortyzować WNiP maksymalnie przez okres 5 lat – 60 miesięcy.


Jeżeli podatnik po zawarciu umowy franczyzowej nadal ponosi opłaty w związku z nawiązaną współpracą powinien księgować je jako koszt. Nie ma prawa wliczyć ich do Wartości Niematerialnych i Prawnych i amortyzować zgodnie z przepisami o amortyzacji WNiP.