Archiwum - marca 2016

Jak zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe? 16. marca 2016 15:12:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Początek roku kalendarzowego to czas, w którym dużą uwagę w przedsiębiorstwach przykłada się do spraw z zakresu podatków. Większość firm musi wtedy rozliczyć się z podatku dochodowego.

 

Czas na to obowiązuje od początku roku do końca marca lub kwietnia. Czasem korzystający z zryczałtowanych form księgowości muszą jeszcze wcześniej rozliczyć się z podatku. Okres ten zmusza do myślenia nad tym, jak wysokie podatki płacą przedsiębiorcy i jak można jej zmniejszyć. Jednym z powodów wysokich zobowiązań podatkowych jest źle dopasowana forma opodatkowania. Jeżeli przedsiębiorca ma wybór pomiędzy różnymi formami opodatkowania, powinien zastanowić się jaka z nich pozwoli mu maksymalnie zoptymalizować koszty działalności.

 

Przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia uproszczonej księgowości mogą wybrać pomiędzy następującymi rodzajami opodatkowania pod warunkiem, że prowadzona przez nich działalność nie ogranicza ich stosowania.

- opodatkowanie na zasadach ogólnych: wg skali podatkowej (18% lub 32%) albo podatek liniowy w wysokości 19%,

- opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych,

- opodatkowanie na podstawie karty podatkowej.