Archiwum - sierpnia 2014

Przechowywanie dokumentów w przedsiębiorstwie. 25. sierpnia 2014 15:27:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Każde przedsiębiorstwo powinno być dobrze zorganizowane pod kątem księgowym. Zebrane dokumenty muszą być przechowywane przez okres 5 lat. Zatem, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi samodzielną księgowość, pamiętaj, że wszystkie dokumenty przepływające i znajdujące się w przedsiębiorstwie muszą być przygotowane w odpowiedni sposób.

Przedsiębiorco, pamiętaj:
* dokumenty te muszą być przechowywane chronologicznie w oparciu o numery KPiR,
* dokumenty należy przechowywać w miejscu suchym i bezpiecznym,
* dokumenty należy przechowywać przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego.

 

przechowywanie dokumentów

Co może "fiskus" w czasie kontroli? 20. sierpnia 2014 11:56:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Często zdarzają się sytuacje, że przedsiębiorcy skarżą się na urzędników skarbowych, którzy według nich naruszyli swoje uprawnienia. Nie każdy jednak wie, jaki tak naprawdę jest zakres uprawnień takiego urzędnika. Zatem najwyższy czas, aby rozwiać te wątpliwości.

 

Tym sposobem organy kontrolujące mają również możliwość, aby:

- żądać okazania majątku podlegającego kontroli,

- żądać udostępnienia wszystkich akt, ksiąg, notatek, dokumentów, wydruków, itp.

- żądać oświadczenia o stanie majątkowym danej firmy,

- żądać wydania próbek „podejrzanych” towarów,

- przesłuchać osobę kontrolowaną lub świadków,

- korzystać z opinii biegłych,

- odpowiednio zabezpieczyć zdobyte dowody.

 

Ciekawostka!

Urzędnik skarbowy ma również uprawnienia, aby użyć broni palnej w nastraszenia lub zatrzymania przedsiębiorcy. 

kontrola skarbowa

Opodatkowanie działalności – formy. 12. sierpnia 2014 07:54:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w Polsce na początku prowadzenia spraw firmy, mają obowiązek wyboru formy opodatkowania.

 

Podatnik ma do wyboru:
zasady ogólne (skala podatkowa 18% i 32%),

podatek liniowy (stawka 19%),

ryczałt ewidencjonowany,

karta podatkowa,

podatek tonażowy.


Podatnicy, których dotyczy produkcja rolna, mogą wybrać formę:

norm szacunkowych według tabeli norm,

zasad ogólnych – skala 18% i 32%,

podatku liniowego. 

 

opodatkowanie działalności

Etapy kontroli dokumentów. 07. sierpnia 2014 07:25:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Jak wiadomo, dokumenty w firmie podlegają kontrolom, które analizują je pod kilkoma względami. Całe sprawdzenie musi odbyć się przed ujęciem danych dokumentów w księgach rachunkowych.

 

Etapy kontroli to:

 

kontrola formalna, a więc sprawdzenie czy dany dowód księgowy został opatrzony we wszystkie niezbędne elementy i informacje, a także czy został przygotowany na przeznaczonym do tego formularzu,

 

kontrola merytoryczna, a więc sprawdzenie czy dowód wystawił wyznaczony do tego podmiot oraz czy rzeczywiście miało to miejsce i cel,

 

kontrola rachunkowa, a więc sprawdzenie poprawności obliczeń i poprawienie ewentualnych błędów.

 

Następnie, po przejściu przez cały proces kontroli, dokumenty podlegają dekretacji. Dekretacja polega na tym, iż podaje się nazwy kont, ich strony, księgowane kwoty i datę zaksięgowania. Prócz tego, każdemu z dokumentów zostaje przypisany numer pod którym zostaje zaksięgowany oraz przechowywany w archiwum. 

 

kontrola dokumentów